Segments

Segment koleksiyonu, her biri kullanıcının varsayılan gelişmiş segmentlerinden veya özel segmentlerinden birini açıklayan bir Segment kaynakları kümesidir.

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

Bir Analytics segmenti için JSON şablonu.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#segment",
  "selfLink": string,
  "segmentId": string,
  "name": string,
  "definition": string,
  "type": string,
  "created": datetime,
  "updated": datetime
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
created datetime Segmentin oluşturulduğu zaman.
definition string Segment tanımı.
id string Segment kimliği.
kind string Analytics segmentinin kaynak türü.
name string Segment adı.
segmentId string Segment kimliği. Temel Raporlama API'sindeki "segment" parametresiyle kullanılabilir.
type string Bir segment için yazın. Olası değerler "BUILT_IN" veya "CUSTOM"dır.
updated datetime Segmentin en son değiştirildiği zaman.

Yöntemler

list
Kullanıcının erişebildiği segmentleri listeler.