Google Ads Links: patch

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir webProperty-Google Ads bağlantısını günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Belirtilen web mülkünün ait olduğu hesabın kimliği.
webPropertyAdWordsLinkId string Web mülkü-Google Ads bağlantı kimliği.
webPropertyId string Google Ads bağlantısını alınacak web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, bir Google Ads Bağlantıları kaynağının ilgili bölümlerini yama semantiği kurallarına göre aşağıdaki özelliklerle sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
adWordsAccounts[] list Google Ads müşteri hesaplarının listesi. Bunlar MM hesabı olamaz. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. Boş bırakılamaz. yazılabilir
name string Bağlantının adı. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Google Ads Bağlantıları kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing Google Ads Link.
 */

// Construct a list of AdWordsAccounts.
AdWordsAccount adWordsAccount = new AdWordsAccount();
adWordsAccount.setCustomerId("123-456-7890");
List<AdWordsAccount> adWordsAccounts = Arrays.asList(adWordsAccount);

// Construct the body of the request.
EntityAdWordsLink adWordsLink = new EntityAdWordsLink();
adWordsLink.setAdWordsAccounts(adWordsAccounts);
adWordsLink.setName("Google Ads Link");

try{
 analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().patch("123456",
   "UA-123456-1", "AABBCCDDEEFFGG", adWordsLink).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request patches an existing Google Ads Link.
 */

// Construct an Google Ads account object.
$adWordsAccount = new Google_Service_Analytics_AdWordsAccount();
$adWordsAccount->setCustomerId("123-456-7890");

// Construct the body of the request.
$adWordsLink = new Google_Service_Analytics_EntityAdWordsLink();
$adWordsLink->setName('Google Ads Link');
$adWordsLink->setAdWordsAccounts(array($adWordsAccount));

try {
 $analytics->management_webPropertyAdWordsLinks->patch('123456',
   'UA-123456-1', 'AABBCCDDEEFFGG', $adWordsLink);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Google Ads Links Developer Guide for details.

# This request patches an existing Google Ads Link.
try:
 analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   webPropertyAdWordsLinkId='AABBCCDDEEFFGG',
   body={
     'adWordsAccounts': [
       {
         'customerId': '123-456-7890'
       }
     ],
     'name': 'Google Ads Link'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing Google Ads Link.
 */
function patchAdWordsLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webPropertyAdWordsLinks.patch(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'webPropertyAdWordsLinks': '11112222233334444',
   'resource': {
    'adWordsAccounts': [ { 'customerId': '123-456-7890'} ],
    'name': 'Patched Google Ads Link'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.