Standart Sorgu Parametreleri

Aşağıdaki sorgu parametreleri, Google Analytics API'sindeki tüm yöntemler ve tüm kaynaklarla kullanılabilir.

Tüm Google Analytics API işlemleri için geçerli olan sorgu parametreleri Sistem Parametreleri bölümünde açıklanmıştır.