Hello Analytics API: Yüklü uygulamalar için Python hızlı başlangıç kılavuzu

Bu eğitim, bir Google Analytics hesabına erişmek, Analytics API'lerini sorgulamak, API yanıtlarını yönetmek ve sonuçları almak için atılması gereken adımları adım adım açıklar. Bu eğiticide Core Reporting API v3.0, Management API v3.0 ve OAuth2.0 kullanılmıştır.

1. Adım: Analytics API'yi etkinleştirme

Google Analytics API'yi kullanmaya başlamak için önce kurulum aracını kullanmanız gerekir. Bu araç, Google API Konsolu'nda proje, API'yi etkinleştirme ve kimlik bilgileri oluşturma konusunda size yol gösterir.

İstemci kimliği oluşturma

Kimlik bilgileri sayfasından:

 1. Kimlik Bilgisi Oluştur'u tıklayın ve OAuth istemci kimliği'ni seçin.
 2. UYGULAMA TÜRÜ için Diğer'i seçin.
 3. Kimlik bilgilerine ad verin.
 4. Oluştur'u tıklayın.

Yeni oluşturduğunuz kimlik bilgisini seçin ve JSON'u indir'i tıklayın. İndirilen dosyayı client_secrets.json olarak kaydedin. Bu eğitime daha sonra ihtiyacınız olacaktır.

2. Adım: Google İstemci Kitaplığı'nı yükleyin

Bir paket yöneticisi kullanabilir veya Python istemci kitaplığını manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz:

pip

Python paketlerini yüklemek için önerilen araç olan pip'i kullanın:

sudo pip install --upgrade google-api-python-client

Kurulum araçları

setuptools paketinde yer alan easy_install aracını kullanın:

sudo easy_install --upgrade google-api-python-client

Manuel yükleme

Python için istemci kitaplığının en son sürümünü indirin, kodu paketten çıkarın ve şunu çalıştırın:

sudo python setup.py install

Sistemin Python'a yüklenmesi için süper kullanıcı (sudo) ayrıcalıklarına sahip komutu çağırmanız gerekebilir.

3. Adım: Örneği ayarlama

Belirtilen örnek kodunu içerecek HelloAnalytics.py adlı tek bir dosya oluşturmanız gerekir.

 1. Aşağıdaki kaynak kodunu kopyalayın veya HelloAnalytics.py adresine indirin.
 2. Daha önce indirilen client_secrets.json öğesini örnek kodla aynı dizine taşıyın.
"""A simple example of how to access the Google Analytics API."""

import argparse

from apiclient.discovery import build
import httplib2
from oauth2client import client
from oauth2client import file
from oauth2client import tools


def get_service(api_name, api_version, scope, client_secrets_path):
 """Get a service that communicates to a Google API.

 Args:
  api_name: string The name of the api to connect to.
  api_version: string The api version to connect to.
  scope: A list of strings representing the auth scopes to authorize for the
   connection.
  client_secrets_path: string A path to a valid client secrets file.

 Returns:
  A service that is connected to the specified API.
 """
 # Parse command-line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser])
 flags = parser.parse_args([])

 # Set up a Flow object to be used if we need to authenticate.
 flow = client.flow_from_clientsecrets(
   client_secrets_path, scope=scope,
   message=tools.message_if_missing(client_secrets_path))

 # Prepare credentials, and authorize HTTP object with them.
 # If the credentials don't exist or are invalid run through the native client
 # flow. The Storage object will ensure that if successful the good
 # credentials will get written back to a file.
 storage = file.Storage(api_name + '.dat')
 credentials = storage.get()
 if credentials is None or credentials.invalid:
  credentials = tools.run_flow(flow, storage, flags)
 http = credentials.authorize(http=httplib2.Http())

 # Build the service object.
 service = build(api_name, api_version, http=http)

 return service


def get_first_profile_id(service):
 # Use the Analytics service object to get the first profile id.

 # Get a list of all Google Analytics accounts for the authorized user.
 accounts = service.management().accounts().list().execute()

 if accounts.get('items'):
  # Get the first Google Analytics account.
  account = accounts.get('items')[0].get('id')

  # Get a list of all the properties for the first account.
  properties = service.management().webproperties().list(
    accountId=account).execute()

  if properties.get('items'):
   # Get the first property id.
   property = properties.get('items')[0].get('id')

   # Get a list of all views (profiles) for the first property.
   profiles = service.management().profiles().list(
     accountId=account,
     webPropertyId=property).execute()

   if profiles.get('items'):
    # return the first view (profile) id.
    return profiles.get('items')[0].get('id')

 return None


def get_results(service, profile_id):
 # Use the Analytics Service Object to query the Core Reporting API
 # for the number of sessions in the past seven days.
 return service.data().ga().get(
   ids='ga:' + profile_id,
   start_date='7daysAgo',
   end_date='today',
   metrics='ga:sessions').execute()


def print_results(results):
 # Print data nicely for the user.
 if results:
  print 'View (Profile): %s' % results.get('profileInfo').get('profileName')
  print 'Total Sessions: %s' % results.get('rows')[0][0]

 else:
  print 'No results found'


def main():
 # Define the auth scopes to request.
 scope = ['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']

 # Authenticate and construct service.
 service = get_service('analytics', 'v3', scope, 'client_secrets.json')
 profile = get_first_profile_id(service)
 print_results(get_results(service, profile))


if __name__ == '__main__':
 main()

4. Adım: Örneği çalıştırın

Analytics API'yi etkinleştirdikten sonra, Python için Google API'leri istemci kitaplığını yükleyin ve örneğin çalıştırılmaya hazır olduğu örnek kaynak kodunu ayarlayın.

Örneği kullanarak:

python HelloAnalytics.py
 1. Uygulama, yetkilendirme sayfasını bir tarayıcıda yükler.
 2. Google hesabınıza giriş yapmadıysanız giriş yapmanız istenir. Birden fazla Google hesabına giriş yaptıysanız yetkilendirme için kullanılacak bir hesap seçmeniz istenir.

Bu adımları tamamladığınızda örnek, yetkili kullanıcının ilk Google Analytics görünümünün adını (profili) ve son yedi gündeki oturum sayısını gösterir.

Yetkili Analytics hizmet nesnesiyle artık Management API'si başvuru dokümanlarında bulunan tüm kod örneklerini çalıştırabilirsiniz. Örneğin, kodu accountSummaries.list yöntemini kullanacak şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Sorun giderme

Özellik Hatası: 'Module_six_moves_urllib_parse' nesnenin 'urlparse' özelliği yok

Bu hata, Mac® X'te ortaya çıkan ve modüler modülün (bu kitaplığın bağımlılığı) varsayılan kurulumunun, yüklenenden önce yüklenen varsayılan bileşenidir. Sorunu düzeltmek için PYTHONPATH sistem ortamı değişkenine pip' uygulamasının yükleme konumunu ekleyin:

 1. Pip' uygulamasının yükleme konumunu aşağıdaki komutla belirleyin:

  pip show six | grep "Location:" | cut -d " " -f2
  

 2. Aşağıdaki satırı ~/.bashrc dosyanıza ekleyerek <pip_install_path> öğesini yukarıda belirlenen değerle değiştirin:

  export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:<pip_install_path>
  
 3. Aşağıdaki komutu kullanarak ~/.bashrc dosyanızı açık terminal terminallerinde yeniden yükleyin:

  source ~/.bashrc