Merhaba Analytics API'sı: Hizmet hesapları için PHP hızlı başlangıç kılavuzu

Bu eğitim, bir Google Analytics hesabına erişmek, Analytics API'lerini sorgulamak, API yanıtlarını yönetmek ve sonuçları almak için atılması gereken adımları adım adım açıklar. Bu eğiticide Core Reporting API v3.0, Management API v3.0 ve OAuth2.0 kullanılmıştır.

1. Adım: Analytics API'yi etkinleştirme

Google Analytics API'yi kullanmaya başlamak için önce kurulum aracını kullanmanız gerekir. Bu araç, Google API Konsolu'nda proje, API'yi etkinleştirme ve kimlik bilgileri oluşturma konusunda size yol gösterir.

İstemci kimliği oluşturma

 1. Hizmet hesapları sayfasını açın. İstenirse bir proje seçin.
 2. Hizmet Hesabı Oluştur'u tıklayın, hizmet hesabı için bir ad ve açıklama girin. Varsayılan hizmet hesabı kimliğini kullanabilir veya farklı, benzersiz bir tane seçebilirsiniz. Tamamladıktan sonra Oluştur'u tıklayın.
 3. Sonraki Hizmet hesabı izinleri (isteğe bağlı) bölümü gerekli değildir. Devam'ı tıklayın.
 4. Kullanıcıların bu hizmet hesabına erişmelerine izin ver ekranında, Anahtar oluştur bölümüne gidin. Anahtar oluştur'u tıklayın.
 5. Görüntülenen yan panelde anahtar biçimini seçin: JSON önerilir.
 6. Oluştur'u tıklayın. Herkese açık/özel yeni anahtar çiftiniz oluşturulur ve makinenize indirilir; bu anahtarın tek kopyası olarak işlev görür. Güvenli şekilde nasıl depolanacağını öğrenmek için Hizmet hesabı anahtarlarını yönetme konusuna bakın.
 7. Özel anahtar bilgisayarınıza kaydedildi iletişiminde Kapat'ı tıklayın. Ardından hizmet hesapları tablosuna dönmek için Tamam'ı tıklayın.

Google Analytics hesabına hizmet hesabı ekleme

Yeni oluşturulan hizmet hesabının bir e-posta adresi (<projectId>-<uniqueId>@developer.gserviceaccount.com) olacak. API aracılığıyla erişmek istediğiniz Google Analytics hesabına kullanıcı eklemek için bu e-posta adresini kullanın. Bu eğitim için yalnızca Okuma ve Analiz izinleri gerekir.

2. Adım: Google İstemci Kitaplığı'nı yükleyin

PHP için Google API'leri İstemci Kitaplığı'nı edinebilirsiniz. Sürümünüzü indirebilirsiniz veya Composer

composer require google/apiclient:^2.0

3. Adım: Örneği ayarlama

HelloAnalytics.php adlı tek bir dosya oluşturmanız gerekiyor. Dosya, aşağıdaki örnek kodu içerecektir.

 1. Aşağıdaki kaynak kodunu HelloAnalytics.php adresine kopyalayın veya indirin.
 2. Daha önce indirilen service-account-credentials.json öğesini örnek kodla aynı dizine taşıyın.

MerhabaAnalytics.php

<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$analytics = initializeAnalytics();
$profile = getFirstProfileId($analytics);
$results = getResults($analytics, $profile);
printResults($results);

function initializeAnalytics()
{
 // Creates and returns the Analytics Reporting service object.

 // Use the developers console and download your service account
 // credentials in JSON format. Place them in this directory or
 // change the key file location if necessary.
 $KEY_FILE_LOCATION = __DIR__ . '/service-account-credentials.json';

 // Create and configure a new client object.
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName("Hello Analytics Reporting");
 $client->setAuthConfig($KEY_FILE_LOCATION);
 $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']);
 $analytics = new Google_Service_Analytics($client);

 return $analytics;
}

function getFirstProfileId($analytics) {
 // Get the user's first view (profile) ID.

 // Get the list of accounts for the authorized user.
 $accounts = $analytics->management_accounts->listManagementAccounts();

 if (count($accounts->getItems()) > 0) {
  $items = $accounts->getItems();
  $firstAccountId = $items[0]->getId();

  // Get the list of properties for the authorized user.
  $properties = $analytics->management_webproperties
    ->listManagementWebproperties($firstAccountId);

  if (count($properties->getItems()) > 0) {
   $items = $properties->getItems();
   $firstPropertyId = $items[0]->getId();

   // Get the list of views (profiles) for the authorized user.
   $profiles = $analytics->management_profiles
     ->listManagementProfiles($firstAccountId, $firstPropertyId);

   if (count($profiles->getItems()) > 0) {
    $items = $profiles->getItems();

    // Return the first view (profile) ID.
    return $items[0]->getId();

   } else {
    throw new Exception('No views (profiles) found for this user.');
   }
  } else {
   throw new Exception('No properties found for this user.');
  }
 } else {
  throw new Exception('No accounts found for this user.');
 }
}

function getResults($analytics, $profileId) {
 // Calls the Core Reporting API and queries for the number of sessions
 // for the last seven days.
  return $analytics->data_ga->get(
    'ga:' . $profileId,
    '7daysAgo',
    'today',
    'ga:sessions');
}

function printResults($results) {
 // Parses the response from the Core Reporting API and prints
 // the profile name and total sessions.
 if (count($results->getRows()) > 0) {

  // Get the profile name.
  $profileName = $results->getProfileInfo()->getProfileName();

  // Get the entry for the first entry in the first row.
  $rows = $results->getRows();
  $sessions = $rows[0][0];

  // Print the results.
  print "First view (profile) found: $profileName\n";
  print "Total sessions: $sessions\n";
 } else {
  print "No results found.\n";
 }
}


4. Adım: Örneği çalıştırın

Analytics API'yi etkinleştirdikten sonra, PHP için Google API'leri istemci kitaplığını yükleyin ve örneğin çalışmaya hazır olduğu örnek kaynak kodunu oluşturun.

Aşağıdakileri kullanarak örneği çalıştırın:

php HelloAnalytics.php

Bu adımları tamamladığınızda örnek, yetkili kullanıcının ilk Google Analytics görünümünün adını (profili) ve son yedi gündeki oturum sayısını gösterir.

Yetkili Analytics hizmet nesnesiyle artık Management API'si başvuru dokümanlarında bulunan tüm kod örneklerini çalıştırabilirsiniz. Örneğin, kodu accountSummaries.list yöntemini kullanacak şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.