Omówienie interfejsu API zarządzania Google Analytics

Ten dokument zawiera ogólny opis wersji 3.0 interfejsu API zarządzania Google Analytics.

Wprowadzenie

Interfejs Analytics Management API umożliwia automatyczny dostęp do danych konfiguracji Google Analytics (tylko Universal Analytics). Możesz tworzyć aplikacje, aby efektywniej zarządzać dużymi lub złożonymi kontami Analytics. Duże firmy z wieloma usługami mogą automatyzować konfigurację konta. Nawet jeśli tworzysz aplikację do raportowania, interfejs API zarządzania zawiera narzędzia do poruszania się po koncie.

Za pomocą interfejsu Google Analytics Management API możesz:

  • Wyświetlaj wszystkie informacje na temat konta, usługi (tylko Universal Analytics) i widoku danych (profilu) użytkownika.
  • Zarządzaj usługami (tylko Universal Analytics), widokami (profilami) i celami.
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w hierarchii konta.
  • Pobierz identyfikator widoku (profilu) do użycia z interfejsem Core Reporting API.
  • Określ, które cele są aktywne, i uzyskaj dostęp do ich skonfigurowanych nazw.
  • Zarządzaj połączeniami między usługami w Analytics (tylko Universal Analytics) i kontami Google Ads.
  • Zarządzaj listami odbiorców remarketingu.

Przed skorzystaniem z interfejsu Google Analytics Management API należy poznać strukturę konta Analytics. Konto Google Analytics jest podzielone na kilka poziomów, a interfejs API zarządzania stanowi zautomatyzowany sposób interakcji z encjami na poszczególnych poziomach.

Za pomocą interfejsu API zarządzania Google Analytics

Aby korzystać z interfejsu Google Analytics API, musisz najpierw utworzyć projekt w Konsoli Play. Podczas tego procesu musisz wskazać typ tworzonej aplikacji – aplikację internetową, aplikację usługi lub zainstalowaną aplikację. Konsola programisty przeprowadzi Cię przez proces tworzenia odpowiednich kluczy autoryzacji, ponieważ interfejsy API Google Analytics korzystają z protokołu OAuth 2.0 do uwierzytelniania i autoryzacji. Biblioteki klienta są dostępne w różnych językach. Biblioteki klienta ułatwiają stworzenie odpowiedniego procesu, w którym użytkownik autoryzuje aplikację do korzystania z danych Google Analytics za pomocą zakresów.

Korzystanie z tych dokumentów

Ten dokument i kolejne przewodniki pomogą Ci w pierwszym uruchomieniu aplikacji, a następnie w dokumentacji omówimy różne tematy, które ułatwią Ci korzystanie z interfejsu API przy wykonywaniu takich czynności, jak zarządzanie kontem, użytkownikiem i danymi. Dostępny jest też kompletny zestaw dokumentów referencyjnych, które zawierają szczegółowe informacje o każdym parametrze każdego punktu końcowego API i zawierają przykładowy kod interfejsu API.

Dalsze kroki

Stworzenie działającej aplikacji z nowym interfejsem API zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Poniższa sekcja zawiera zbiór krótkich przewodników, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Musisz wybrać język i typ aplikacji:

Aplikacja Zainstalowana aplikacja Aplikacja internetowa
Java Java --
Python Python --
PHP -- PHP
-- -- JavaScript