הוספה של Google Analytics 4 להטמעה קיימת של Universal Analytics

במאמר הזה מוסבר איך להוסיף לאתר אינסטרומנטציה באמצעות תגים כדי לאכלס נכסי Universal Analytics (UA) ו-Google Analytics 4 (GA4) בו-זמנית.

רק התג הבסיסי מותקן. כדי לקבל הנחיות נוספות לגבי נושאים כמו האשף של כלי ההגדרה של GA4, אפשר לעיין במאמר הוספה של Google Analytics 4 לאתר קיים ובמאמר של מסחר אלקטרוני מפורט העברת מסחר אלקטרוני .

יש לבחור את הספרייה שבה נעשה שימוש כרגע:

הגדרת תג הדף הבסיסי