מבוא

מדריכי העברה נועדו להדגיש הבדלים עיקריים בהטמעה בין Universal Analytics (UA) ל-Google Analytics 4 (GA4). המדריכים לא כוללים את כל אפשרויות ההגדרה הזמינות, במיוחד במקרים שבהם אין הבדלים משמעותיים בין הטמעה של UA ל-GA4.

אם לא מוצאים את ההעברה של נושא מסוים, תוכלו לעיין במרכז העזרה של Google Analytics 4 ובתיעוד למפתחים של Google Analytics 4 כדי לקבל מדריכים כלליים להטמעה ולהגדרה של נכסי Google Analytics 4.