אנונימיזציה של כתובות IP

אנונימיזציה של כתובות IP מופעלת באופן אוטומטי בנכסי Google Analytics 4 ולא ניתן להשבית אותה. לקבלת פרטים נוספים, קראו את המאמר אמצעי בקרה על פרטיות ב-Google Analytics: אנונימיזציה של כתובות IP.