למפתחים

תוכלו למצוא מדריכי העברה ומידע על מושגים כלליים של Google Analytics 4, כמו הגדרת תגים, אירועים וכו'.

מעבר ל-Google Analytics 4

מוסיפים את Google Analytics 4 להטמעה קיימת של Universal Analytics.

העברה של צפיות וירטואליות בדפים ל-Google Analytics 4.

העברה של אירועי Universal Analytics ל-Google Analytics 4.

העברה של מדידה בכמה דומיינים אל Google Analytics 4.

אנונימיזציה של כתובות IP בנכסי Google Analytics 4.