Geliştiriciler için

Taşıma ayarları ve etiket ayarları, etkinlikler gibi genel Google Analytics 4 ölçüm kavramları hakkında bilgi edinin.

Google Analytics 4'e taşıma

Google Analytics 4'ü mevcut bir Universal Analytics uygulamasına ekleyin.

Sanal sayfa görüntülemelerini Google Analytics 4'e taşıyın.

Universal Analytics etkinliklerini Google Analytics 4'e taşıyın.

Web alanları arası ölçümü Google Analytics 4'e taşıyın.

Google Analytics 4 mülkleri için IP anonimleştirme.