Geliştiriciler için

Etiket ayarları ve etkinlikler gibi genel Google Analytics 4 ölçüm kavramlarıyla ilgili taşıma kılavuzlarına ve bilgilere ulaşın.

Google Analytics 4'e geçiş

Mevcut bir Universal Analytics uygulamasına Google Analytics 4 ekleme

Sanal sayfa görüntülemelerini Google Analytics 4'e taşıyın.

Universal Analytics etkinliklerini Google Analytics 4'e taşıyın.

Web alanları arası ölçümü Google Analytics 4'e taşıyın.

Google Analytics 4 mülkleri için IP anonimleştirme.