Standardowe parametry wyszukiwania

Poniższe parametry zapytania mogą być używane ze wszystkimi metodami i wszystkimi zasobami w interfejsie Core Reporting API.

Parametry zapytania, które mają zastosowanie do wszystkich operacji interfejsu Google Analytics API, są opisane na stronie Parametry systemu.