Genel bakış

Bu belgede Google Analytics Reporting API v4 açıklanmaktadır. API'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için Referans Kılavuzu'na göz atın.

Giriş

Google Analytics Reporting API v4, Google Analytics'teki rapor verilerine erişmek için programatik yöntemler sağlar (yalnızca Universal Analytics mülkleri). Google Analytics Reporting API ile:

 • Google Analytics verilerini görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun.
 • Zamandan tasarruf etmek için karmaşık raporlama görevlerini otomatikleştirin.
 • Google Analytics verilerinizi diğer iş uygulamalarıyla entegre edin.

Özellikler

Google Analytics, güçlü bir veri raporlama altyapısı üzerine kurulmuştur. Google Analytics Reporting API v4, Google Analytics platformunun (yalnızca Universal Analytics mülkleri) gücüne erişmenizi sağlar. API, şu temel özellikleri sağlar:

 • Metrik ifadeleri

  API yalnızca yerleşik metrikleri değil, aynı zamanda matematiksel işlemlerde ifade edilen metriklerin kombinasyonunu da istemenize olanak tanır. Örneğin, oturum sayısı başına hedef tamamlama sayısını istemek için ga:goal1completions/ga:sessions ifadesini kullanabilirsiniz.

 • Birden fazla tarih aralığı

  API, tek bir istekte iki tarih aralığında veri almanızı sağlar.

 • Gruplar ve yaşam boyu değer

  API'nin Kohort ve Yaşam Boyu değer raporlarını istemek için kullanabileceği zengin bir kelime hazinesi vardır.

 • Birden çok segment

  API, tek bir istekte birden fazla segment almanızı sağlar.

Sonraki adımlar

Hızlı başlangıç kılavuzları

Aşağıdaki tabloda, ürünü hızla kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bir dizi hızlı başlangıç kılavuzu sunulmaktadır. Bir dil ve uygulama türü seçmeniz gerekir:

Hizmet uygulaması Yüklü uygulama Web uygulaması
Java Java
Python Python
PHP PHP
JavaScript

Analytics Reporting API v4'ü nasıl kullanacağınızı daha iyi anlamak için Rapor Oluşturma başlıklı makaleyi okuyun.