מאפיינים & מדדים

מסמך זה מתאר ומתאר את כל המאפיינים והמדדים הזמינים דרך ממשק ה-API לדיווח על משפכים מרובי-ערוצים.

ניתן לשלב את כל המאפיינים והמדדים יחד.

מידות

מדדים

נתיבי המרות

אינטראקציות

זמן