İstemci Kitaplıkları

Bazı popüler programlama dillerinde sunulan Google API'leri İstemci Kitaplıkları, API'nin kullanımını kolaylaştırır.

Dile göre istemci kitaplıkları

Aşağıdaki tablolarda ilk sütun, her kitaplığın geliştirme aşamasını (bazılarının erken aşamalarda olduğunu unutmayın) gösterir ve kitaplıkla ilgili dokümanların bağlantılarını içerir. İkinci sütun, her kitaplık için mevcut örneklere bağlantı verir.

Belgeler Örnekler
Java için Google API İstemci Kitaplığı Java örnekleri
JavaScript için Google API İstemci Kitaplığı JavaScript örnekleri
.NET için Google API İstemci Kitaplığı .NET örnekleri
REST için Objective-C için Google API İstemci Kitaplığı Objective-C örnekleri
PHP için Google API İstemci Kitaplığı (beta) PHP örnekleri
Python için Google API İstemci Kitaplığı Python örnekleri

İlk aşamalarda sunulan kitaplıklar da mevcuttur:

Belgeler Örnekler
Dart için Google API'leri İstemci Kitaplıkları (beta) Kalıp örnekleri
Go için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Örnekleri inceleyin
Düğüm.js (alfa) için Google API İstemci Kitaplığı Node.js örnekleri
Ruby (alfa) için Google API İstemci Kitaplığı Ruby örnekleri