מגבלות ומכסות על בקשות API

במסמך הזה מתוארות המגבלות והמכסות של בקשות לממשקי API לניהול ול-Reporting API.

מיליוני אתרים משתמשים ב-Google Analytics. אנחנו מציבים מגבלות ומכסות על בקשות ה-API כדי להגן על המערכת מפני קבלה של יותר נתונים ממה שהיא יכולה לטפל בה, וכדי להבטיח חלוקה שווה של משאבי המערכת. המגבלות והמכסות עשויות להשתנות.

בסרטון הזה מפורטות השיטות המומלצות לניהול מכסות של בקשות API של Google Analytics.

מגבלות מכסה כלליות

המכסות הבאות חלות על Management API, Core Reporting API v3, MCF Reporting API, Metadata API ו-User Deletion API ו-Real Time Reporting API:

  • 50,000 בקשות לכל פרויקט ביום, אפשר להגדיל.
  • 10 שאילתות לשנייה (QPS) לכל כתובת IP.
    • במסוף API יש מכסה דומה שנקראת Requests per 100 seconds per user. כברירת מחדל, הוא מוגדר ל-100 בקשות ל-100 שניות לכל משתמש, ואפשר לשנות אותו לערך מקסימלי של 1,000. עם זאת, מספר הבקשות ל-API מוגבל ל-10 בקשות לשנייה לכל משתמש לכל היותר.
    • אם האפליקציה שלכם שולחת את כל בקשות ה-API מכתובת IP יחידה (כלומר בשם המשתמשים שלכם), השתמשו בפרמטר userIP או quotaUser בכל בקשה כדי לקבל את מכסת ה-QPS המלאה לכל משתמש. לפרטים נוספים, קראו את סיכום הפרמטרים הרגילים של שאילתות.

חריגה מהמכסות

אם תחרגו ממכסת הבקשות ל-Google Analytics API, ה-API יחזיר קוד שגיאה 403 או 429 ותוצג הודעה על כך שהחשבון חרג מהמכסה. למידע נוסף, כדאי לעיין בתנאים ובהגבלות.

בקשה להגדלת מכסה

אפשר לבקש להגדיל רק את:

כדי לראות או לשנות את מגבלות השימוש בפרויקט, או כדי לבקש להגדיל את המכסה:

  1. אם עדיין אין לכם חשבון לחיוב בפרויקט, יוצרים חשבון.
  2. נכנסים לדף Enabled APIs של ספריית ה-API ב-API Console ובוחרים ממשק API מהרשימה.
  3. כדי להציג ולשנות הגדרות שקשורות למכסות, בוחרים באפשרות Quotas. כדי להציג סטטיסטיקות שימוש, בוחרים באפשרות Usage (שימוש).

כדי לבקש הגדלה של המכסה המקסימלית, צריך להשתמש בטופס הבקשה למכסה ב-Analytics API. חשוב לבדוק את הפרטים ולפעול לפי ההוראות בטופס הבקשה למכסה לפני שליחת הבקשה. בגרסה 4 של Reporting API, שם ה-API במסוף Google API הוא Google Analytics Reporting API. כל שאר ממשקי ה-API האחרים של v3 (למשל, Management API v3, Core Reporting API v3, Real Time Reporting API v3, User Deletion API v3) מופיעים בקטע Analytics API במסוף Google API.

במאמר ניהול מכסות ושימוש במכסות תוכלו לקרוא מידע נוסף על ניהול המכסות ועל צמצום המכסות באפליקציה.