Kolumny

Zasób kolumny reprezentuje atrybuty kolumny (np. wymiar lub dane) widoczne w interfejsach API raportowania Google Analytics. Atrybuty zawierają nazwę interfejsu, opis, obsługę segmentów i nie tylko.

Listę metod dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Szablon JSON kolumny z metadanymi.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#column",
  "attributes": {
    (key): string
  }
}
Nazwa właściwości Wartość Opis Uwagi
id string Identyfikator kolumny.
kind string Typ zasobu w kolumnie Analytics.
attributes object Mapa nazwy i wartości atrybutu dla tej kolumny.
attributes.(key) string Nazwa atrybutu.

Metody

list
Wyświetla wszystkie kolumny typu raportu.