הפניית API

במדריך הזה מפורטים הפרטים המלאים לגבי הבקשה (השאילתה) והתגובה ל-Google Analytics Metadata API. במדריך למושגים ולמבנה של נתוני עמודות, כדאי לעיין בסקירה הכללית עלMetadata API.

הבקשות מוצגות בפורמט REST. בסוף הדף של כל שיטה, תוכלו לנסות את הבקשה באופן אינטראקטיבי ב-APIs Explorer על ידי לחיצה על הקישור 'אני רוצה לנסות!'.

סוגי המשאבים

  1. עמודות

עמודות

לפרטי המשאבים של העמודות, אפשר לעיין בדף ייצוג משאבים.

שיטה בקשת HTTP התיאור
מזהי URI ביחס לכתובת https://www.googleapis.com/analytics/v3, אלא אם צוין אחרת
list GET  /metadata/reportType/columns בתיבת הדו-שיח הזו מפורטים כל העמודות של סוג דוח.