API Referansı

Bu kılavuz, Google Analytics Metadata API'si için istek (sorgu) ve yanıt ile ilgili tüm ayrıntıları sunar. Sütun verilerinin kavramları ve yapısı için bir kılavuz için Meta Veri API'sına Genel Bakış bölümünü inceleyin.

İsteklerin tümü REST biçiminde gösterilir. Her yöntem için sayfanın sonunda, "Dene" düğmesini kullanarak API Gezgini'nde isteği etkileşimli olarak deneyebilirsiniz.

Kaynak türleri

  1. Sütunlar

Sütunlar

Sütunlar Kaynağı ile ilgili ayrıntılar için kaynak temsili sayfasını inceleyin.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe, https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilişkili URI'ler
list GET  /metadata/reportType/columns Bir rapor türüne ait tüm sütunları listeler.