Dokumentacja API

W tym przewodniku znajdziesz szczegółowe informacje o żądaniach i odpowiedziach dotyczących interfejsu Google Analytics Metadata API. Przewodnik po koncepcjach i strukturze danych w kolumnach znajdziesz w artykule Omówienie interfejsu Metadata API.

Żądania są wyświetlane w formacie REST. Na końcu każdej strony możesz wypróbować żądanie w interaktywny sposób w eksploratorze interfejsów API za pomocą linku „Wypróbuj”.

Typy zasobów

  1. Kolumny

Kolumny

Szczegółowe informacje o zasobach kolumn znajdziesz na stronie Reprezentowanie zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
O ile nie zaznaczono inaczej, identyfikatory URI odnoszą się do https://www.googleapis.com/analytics/v3
list GET  /metadata/reportType/columns Wyświetla wszystkie kolumny typu raportu.