מאפיינים & מדדים

מסמך זה מפרט ומתאר את כל המאפיינים והמדדים הזמינים דרך ממשק ה-API לדיווח בזמן אמת.

לא כל המאפיינים והמדדים יכולים להישלח שאילתה יחד. פרטים נוספים זמינים בקטע מגבלות השאילתה במדריך למפתחים.