פרמטרים רגילים של שאילתה

ניתן להשתמש בפרמטרים הבאים של שאילתה בכל השיטות ובכל המשאבים ב-Real Time Reporting API.

פרמטרים של שאילתות שחלים על כל הפעולות ב-Google Analytics API מתועדים ב-פרמטרים של המערכת.