Gerçek Zamanlı Veriler

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna göz atın.

Kaynak temsilleri

Belirli bir görünüm (profil) için gerçek zamanlı veriler.

{
 "kind": "analytics#realtimeData",
 "id": string,
 "query": {
  "ids": string,
  "dimensions": string,
  "metrics": [
   string
  ],
  "sort": [
   string
  ],
  "filters": string,
  "max-results": integer
 },
 "totalResults": integer,
 "selfLink": string,
 "profileInfo": {
  "profileId": string,
  "accountId": string,
  "webPropertyId": string,
  "internalWebPropertyId": string,
  "profileName": string,
  "tableId": string
 },
 "columnHeaders": [
  {
   "name": string,
   "columnType": string,
   "dataType": string
  }
 ],
 "totalsForAllResults": {
  (key): string
 },
 "rows": [
  [
   string,
   string
  ]
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Kaynak türü.
id string Bu veri yanıtının benzersiz kimliği.
query object Gerçek zamanlı veri isteği sorgu parametreleri.
query.ids string Benzersiz tablo kimliği.
query.dimensions string Gerçek zamanlı boyutların listesi.
query.metrics[] list Gerçek zamanlı metriklerin listesi.
query.sort[] list Hangi gerçek zamanlı verilerin sıralandığına göre boyutların veya metriklerin listesi.
query.filters string Boyut veya metrik filtrelerinin virgülle ayrılmış listesi.
query.max-results integer Sayfa başına maksimum sonuç sayısı.
totalResults integer Yanıttaki satır sayısına bakılmaksızın, sorgu için toplam satır sayısı.
profileInfo object Gerçek zamanlı verilerin istendiği görünüm (profil) için bilgiler.
profileInfo.profileId string Görünüm (Profil) kimliği.
profileInfo.accountId string Bu görünümün (profilin) ait olduğu hesabın kimliği.
profileInfo.webPropertyId string Bu görünümün (profilin) ait olduğu Web Mülkü Kimliği.
profileInfo.internalWebPropertyId string Bu görünümün (profilin) ait olduğu web mülkünün dahili kimliği.
profileInfo.profileName string Görünüm (Profil) adı.
profileInfo.tableId string Görünüm (profil) için tablo kimliği.
columnHeaders[] list Boyut adlarını ve ardından metrik adlarını listeleyen sütun başlıkları. Boyutların ve metriklerin sırası, istekte belirtilenle aynıdır.
columnHeaders[].name string Sütun adı.
columnHeaders[].columnType string Sütun Türü. DIMENSION veya METRIC.
columnHeaders[].dataType string Veri türü. Boyut sütunu başlıklarında veri türü olarak yalnızca STRING vardır. Metrik sütun başlıklarında INTEGER, DOUBLE, CURRENCY gibi metrik değerleri için veri türleri bulunur.
totalsForAllResults object Yalnızca bu yanıtta döndürülen sonuçların değil, tüm sonuçlarda istenen metriklerin toplam değerleri. Metrik toplamlarının sırası, istekte belirtilen metrik sırası ile aynıdır.
totalsForAllResults.(key) string Bir metriğin toplam değeri için anahtar/değer çifti. Anahtar, metrik adıdır ve değer ise söz konusu metriğin toplam değeridir.
rows[] list Her satırın, ardından metrik değerlerinin yer aldığı boyut değerlerinin bir listesini içeren gerçek zamanlı veri satırları. Boyutların ve metriklerin sırası, istekte belirtilenle aynıdır.

Yöntemler

al
Bir görüntüleme (profil) için gerçek zamanlı verileri döndürür.