API Referansı

Bu, Gerçek Zamanlı Raporlama API'si Sürüm 3.0 için referans kılavuzudur. Google Analytics gerçek zamanlı raporlama verilerine yönelik sorgular ve yanıtlar hakkında tüm ayrıntıları sağlar. Kavramlar ve kullanım alanları hakkında bir kılavuz için Genel Bakış'ı inceleyin.

İsteklerin tümü REST biçiminde gösterilir. Her yöntemin sonunda sayfanın APIs Explorer bölümünde "Deneyin!" bağlantısını kullanarak isteği etkileşimli olarak deneyebilirsiniz.

Kaynak türleri

  1. Gerçek Zamanlı Veriler

Gerçek Zamanlı Veriler

Gerçek Zamanlı Veri Kaynağı ayrıntıları için kaynak temsili sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe, https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilişkili URI'ler
al GET  /data/realtime Bir görünüm (profil) için gerçek zamanlı verileri döndürür.