İzleme Koduna Genel Bakış

Google Analytics, web sitenizdeki sayfalara bir JavaScript kodu bloğu ekleyerek çalışır. Web sitenizin kullanıcıları bir sayfayı görüntülediğinde, bu JavaScript kodu bir JavaScript dosyasına başvurur. Daha sonra, Analytics için izleme işlemini yürütür. İzleme işlemi, sayfa isteğiyle ilgili verileri çeşitli yollarla alır ve bu bilgileri, tek piksellik resim isteğine ekli parametrelerin bir listesi aracılığıyla Analytics sunucusuna gönderir.

Web sitesi yapılandırmanız ve raporlama ihtiyaçlarınız standart kurulumdan farklı olabileceği için, raporlarınızın beklediğiniz gibi yayınlanmasını sağlamak amacıyla genel izleme sürecini anlamak iyi bir fikirdir. Bu şekilde, Analytics izleme özelliğini kendi web sitenize en uygun şekilde nasıl yapılandıracağınıza karar verebilirsiniz.

Google Analytics Verileri Nasıl Toplar?

Google Analytics'in raporlarınızdaki tüm bilgileri sağlamak için kullandığı veriler aşağıdaki kaynaklardan gelir:

 • Kullanıcının HTTP isteği
 • Tarayıcı/sistem bilgileri
 • Birinci taraf çerezler

Herhangi bir web sayfasının HTTP isteği; tarayıcı ve isteği yapan bilgisayarla ilgili ana makine adı, tarayıcı türü, yönlendiren ve dil gibi ayrıntıları içerir. Ayrıca, çoğu tarayıcının DOM'u, Java ve Flash desteği ile ekran çözünürlüğü gibi daha ayrıntılı tarayıcı ve sistem bilgilerine erişim sağlar. Analytics bu bilgileri Harita Yerleşimi, Tarayıcı ve Yönlendiren Siteler raporları oluştururken kullanır. Analytics, sayfa oturumundan kullanıcı oturumu ve tüm reklam kampanyası bilgilerini almak için kullanıcılarınızdaki tarayıcılarda birinci taraf çerezleri de ayarlar ve okur. Google Analytics İzleme Kodu, Görüntülü Reklam Özellikleri ile ilgili bilgi almak için DoubleClick çerezini de okur.

Tüm bu bilgiler toplandığında, Analytics sunucularına tek piksellik bir GIF resim isteğine eklenmiş uzun bir parametre listesi biçiminde gönderilir. GIF isteğinde yer alan veriler, Google Analytics sunucularına gönderilen verilerdir ve bunlar daha sonra işlenip raporlarınıza yansıtılır. Aşağıda, GIF isteğinin yalnızca bir kısmına ilişkin örnek verilmiştir:

http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4&utmn=769876874&utmhn=example.com&utmcs=ISO-8859-1&utmsr=1280x1024&utmsc=32-bit&utmul=en-us&utmje=1&utmfl=9.0%20%20r115&utmcn=1&utmdt=GATC012%20setting%20variables&utmhid=2059107202&utmr=0&utmp=/auto/GATC012.html?utm_source=www.gatc012.org&utm_campaign=campaign+gatc012&utm_term=keywords+gatc012&utm_content=content+gatc012&utm_medium=medium+gatc012&utmac=UA-30138-1&utmcc=__utma%3D97315849.1774621898.1207701397.1207701397.1207701397.1%3B... 

Google Analytics ile yeniden pazarlama özelliğini etkinleştirmiş olan müşteriler, Google Ads gibi ürünlerde yeniden pazarlamayı etkinleştirmek için üçüncü taraf DoubleClick çerezinden yararlanır. Bu özellik kullanıldığında, bilgiler de (üçüncü taraf DoubleClick çerezi dahil) Analytics sunucularına benzer şekilde gönderilir ancak örnek istek şu şekilde görünür:

http://stats.g.doubleclick.net/__utm.gif?utmwv=4&utmn=769876874&utmhn=example.com&utmcs=ISO-8859-1&utmsr=1280x1024&utmsc=32-bit&utmul=en-us&utmje=1&utmfl=9.0%20%20r115&utmcn=1&utmdt=GATC012%20setting%20variables&utmhid=2059107202&utmr=0&utmp=/auto/GATC012.html?utm_source=www.gatc012.org&utm_campaign=campaign+gatc012&utm_term=keywords+gatc012&utm_content=content+gatc012&utm_medium=medium+gatc012&utmac=UA-30138-1&utmcc=__utma%3D97315849.1774621898.1207701397.1207701397.1207701397.1%3B...

GIF isteğinin içerdiği veriler hakkında daha fazla bilgi için Sorun Giderme Kılavuzu'nda &&t;GIF İsteği Parametreleri" bölümüne bakın.

İzleme Kodunun İşleyiş Şekli

Genel olarak, Google Analytics İzleme Kodu (GATC), web sayfası verilerini aşağıdaki şekilde alır:

 1. Tarayıcı, izleme kodunu içeren bir web sayfası ister.
 2. _gaq adlı bir JavaScript Dizisi oluşturulur ve izleme komutları diziye aktarılır.
 3. Eşzamansız yükleme (arka planda yükleme) için <script> öğesi oluşturulur ve etkinleştirilir.
 4. Uygun izleme protokolü otomatik olarak algılanarak ga.js izleme kodu getirilir. Kod getirilip yüklendikten sonra _gaq dizisindeki komutlar yürütülür ve dizi, bir izleme nesnesine dönüştürülür. Sonraki izleme çağrıları doğrudan Google Analytics'e yapılır.
 5. Komut dosyası öğesini DOM'ye yükler.
 6. İzleme kodu veri topladıktan sonra GIF isteği, günlük kaydı ve işlem sonrası için Analytics veritabanına gönderilir.
GATC İstek Süreci

GIF İsteklerinin Sınıflandırması

Aşağıdaki durumlarda Analytics sunucularına bir GIF isteği gönderilir ve bu talep aşağıdaki tabloya göre sınıflandırılır. Bu durumların her birinde GIF isteği, utmt parametresindeki türe göre tanımlanır. İsteğin türü, hangi verilerin Analytics sunucularına gönderileceğini de belirler. Örneğin, işlem ve öğe verileri yalnızca satın alma işlemi yapıldığında Analytics sunucularına gönderilir. Kullanıcı, sayfa ve sistem bilgileri yalnızca bir etkinlik kaydedildiğinde veya sayfa yüklendiğinde gönderilir. Kullanıcı tanımlı değer ise yalnızca _setVar yöntemi çağrıldığında gönderilir.

İstek Türü Açıklama Sınıf
Sayfa Sunucunuzdan bir web sayfası istenir. Etkileşim
Etkinlik Etkinlik, sitenizde ayarladığınız Etkinlik İzleme aracılığıyla tetiklenir. Etkileşim
İşlem Sitenizde bir satın alma işlemi gerçekleştirildi. Etkileşim
Öğe İşlemdeki her öğe bir GIF isteğiyle kaydedilir. Etkileşim
Değişken Özel kullanıcı segmenti, bir kullanıcı tarafından ayarlanır ve tetiklenir. Etkileşimsiz

GIF İstek Parametreleri

GIF isteği çok uzun. Aşağıda, GIF isteğinin yalnızca bir kısmını içeren bir örnek verilmiştir:

http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4&utmn=769876874&utmhn=example.com&utmcs=ISO-8859-1&utmsr=1280x1024&utmsc=32-bit&utmul=en-us&utmje=1&utmfl=9.0%20%20r115&utmcn=1&utmdt=GATC012%20setting%20variables&utmhid=2059107202&utmr=0&utmp=/auto/GATC012.html?utm_source=www.gatc012.org&utm_campaign=campaign+gatc012&utm_term=keywords+gatc012&utm_content=content+gatc012&utm_medium=medium+gatc012&utmac=UA-30138-1&utmcc=__utma%3D97315849.1774621898.1207701397.1207701397.1207701397.1%3B...  

Bu tabloda, GIF İsteği aracılığıyla iletilen birçok parametrenin bir listesi bulunmaktadır. Bazı parametreler yalnızca kampanya yönlendirmeleri veya alışveriş sepetleri gibi belirli koşullar için geçerli olduğundan, izleme kodunun her çalıştırılmasında tüm parametreler iletilmez. Bu referansı kullanırken, araştırdığınız sayfa/istek için en sık geçerli olan değişkenleri arayacağınızı unutmayın.

Değişken Açıklama Örnek Değer
utmac Hesap Dizesi. Tüm isteklerde görünür. utmac=UA-2202604-2
utmcc
Çerez değerleri: Bu istek parametresi, sayfadan istenen tüm çerezleri gönderir.
UTM
utmcn Yeni bir kampanya oturumu başlatır. Belirli bir istekte utmcn veya utmcr öğesi mevcuttur. Kampanya izleme verilerini değiştirir ancak yeni bir oturum başlatmaz
utmcn=1
utmcr
Tekrarlanan bir kampanya ziyaretini belirtir. Bu, aynı bağlantı üzerinde sonraki tıklamalar gerçekleştiğinde ayarlanır. Belirli bir istekte utmcn veya utmcr öğesi mevcuttur.
utmcr=1
utmc
Tarayıcının dil kodlaması. Bazı tarayıcılar bunu ayarlamaz, bu durumda “&;”-
olarak ayarlanır
utmcs=ISO-8859-1
utmdt
URL kodlamalı bir dize olan sayfa başlığı. utmdt=analytics%20page%20test
utma Genişletilebilir Parametre Değer kodlandı. Etkinlikler ve özelleştirilebilen değişkenler için kullanılır.
utmfl
Flash Sürümü utmfl=9.0%20r48&
utmhn

URL kodlamalı bir dize olan Ana Makine Adı. utmhn=x343.gmodules.com
utmidid

Analytics GIF isteklerini Google AdSense'e bağlamak için kullanılan rastgele bir sayıdır. utmhid=2059107202
utmipc
Ürün Kodu Bu, belirli bir ürünün SKU kodudur.

utmipc=989898ajssi
utmipn
Ürün Adı (URL kodlamalı bir dize). utmipn=tişört%20gömlek
utmipr
Birim Fiyat. Öğe düzeyinde ayarlayın. Değer yalnızca ABD para birimi biçiminde sayılar olarak ayarlanır.
utmipr=17100,32
utmiqt
Miktar. utmiqt=4
utmiva
Bir öğedeki varyasyonlar. Örneğin: büyük, orta, küçük, pembe, beyaz, siyah, yeşil. Dize URL olarak kodlanmıştır.
utmiva=red;
utmje
Tarayıcının Java etkin olup olmadığını belirtir. 1 doğrudur. utmje=1
utmun
GIF resminin önbelleğe alınmasını önlemek amacıyla her GIF isteği için oluşturulan benzersiz kimlik. utmn=1142651215

Geçerli sayfanın sayfa isteği. utmp=/testDirectory/sayfam.html
utmer
Yönlendirme, tam URL. utmr=http://www.example.com/hakkimizda/index.php?var=seçili
utmsc
Ekran rengi derinliği utmsc=24 bit
utmsr.
Ekran çözünürlüğü utmsr=2400x1920
utmt (
)
İsteğin türünü gösterir. Şunlardan biri olabilir: event, transaction, item veya özelleştirilebilen değişken. GIF isteğinde bu değer yoksa istek sayfa olarak yazılır. utmt=etkinlik
utmtci
Fatura Adresinin Bulunduğu Şehir utmtci=San%20Diego
utmtco
Fatura Adresinin Bulunduğu Ülke utmtco=TR%20King
utmtid
Sipariş kimliği, URL kodlamalı dize. utmtid=a2343898
utmtrg
Faturalandırma bölgesi, URL olarak kodlanmış dize. utmtrg=Yeni%20Brunswick
utmtsp
Gönderim maliyeti. Birim ve fiyat ile ilgili değerler. utmtsp=23,95
utmt
Bağlantıları. Genellikle e-ticarette gerçek mekanda faaliyet gösteren uygulamalar için kullanılır. utmtst=google%20mtv%20store
utmtto
Toplam. Birim ve fiyat ile ilgili değerler. utmtto=334.56
utmtx
Vergi. Birim ve fiyat ile ilgili değerler. utmtx=29.16
utmul (
)
Tarayıcı dili. utmul=pt-br
utmvv
İzleme kodu sürümü utmwv=1