Büyük Şirketler için API'ler

Hesap ve kullanıcı yapılandırmasını otomatik hale getirin.

Büyük şirketlerin birçok kullanıcısı ve web sitesi olduğundan bu şirketlerin kendine özgü ihtiyaçları vardır. Kuruluşlar için Google Analytics API'leri, BT ekiplerinin Google Analytics hesaplarını programatik olarak ayarlayıp yapılandırmasına olanak tanıyarak zamandan tasarruf etmenizi ve veri analizine daha fazla zaman harcamanızı sağlar.

Hesap Yapılandırmasını Yönet

Programatik olarak Mülk, Profil (Görünümler) ve Hedefler oluşturun ve düzenleyin. Yeni hesap yapıları oluşturun. Mevcut hesaplarda e-ticaret gibi özellikleri etkinleştirin.

Google Analytics hesap yapısını temsil eden bir hiyerarşi. Üst düzeydeki hesaplar, ikinci düzeydeki mülkler ve en alt düzeydeki profiller. Hiyerarşiye bir mülk ve profil eklendi, profil e-ticaret için yapılandırıldı ve profil için bir hedef oluşturuldu.

Kullanıcı İzinlerini Yönetin

Hangi kullanıcıların hesaplarınıza erişimi olduğunu hızlı bir şekilde listeleyin. Google Analytics kullanıcılarını LDAP gibi şirket dizin hizmetleriyle senkronize etmek için programlar yazın.

Üst düzeyde bir hesap, ikinci düzeyde 2 web mülkü olan ve hesaba bağlı bir hiyerarşi. Üçüncü düzeyde en soldaki web mülküne tek bir profil, en sağdaki web mülküne ise 2 profil bağlanır. Kullanıcılar ve izinler, üç düzeyden her biri için ayrı ayrı yer alır.