AppImageType

Resim türü.

Sıralamalar
appImageTypeUnspecified Belirtilmemiş tür. Kullanmayın.
phoneScreenshots Telefon ekran görüntüsü.
sevenInchScreenshots Yedi inç ekran görüntüsü.
tenInchScreenshots On inç ekran görüntüsü.
tvScreenshots TV ekran görüntüsü.
wearScreenshots Wear ekran görüntüsü.
icon Simge.
featureGraphic Özellik grafiği.
tvBanner TV banner'ı.