Method: inappproducts.delete

Uygulama içi bir ürünü (yönetilen ürün veya abonelik) siler.

Bu yöntem artık abonelikleri silmek için kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

sku

string

Uygulama içi ürünün benzersiz tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
latencyTolerance

enum (ProductUpdateLatencyTolerance)

İsteğe bağlı. Bu ürün güncellemesinin yayılması için gecikme toleransı. Varsayılan olarak gecikmeye duyarlıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher