Google Play Developer API'leri

Google Play Developer API, çeşitli yayınlama ve uygulama yönetimi görevlerini gerçekleştirmenizi sağlar. İki bileşenden oluşur:

Abonelikler ve Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri

Aşağıdakileri yönetmek için Google Play Developer API'yi kullanabilirsiniz:

Satın alma işlemlerinin durumunu kontrol etmek ve yinelenen satın alma işlemlerini değiştirip iptal etmek için bu kaynakları kullanabilirsiniz.

Android uygulamalarında abonelik satma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Geliştiricileri sitesindeki Google Play Uygulama İçi Faturalandırma makalesini okuyun.

Yayınlama API'si

Google Play Developer Publishing API, uygulama üretimi ve dağıtımıyla ilgili sık tekrarlanan görevleri otomatik hale getirmenizi sağlar. Bu, bir geliştiricinin Play Console üzerinden kullanabileceğine benzer işlevler sağlar. Örneğin:

  • Bir uygulamanın yeni sürümlerini yükleme
  • APK'ları çeşitli kanallara atayarak yayınlama (alfa, beta, aşamalı sunum veya üretim)
  • Yerelleştirilmiş metin, grafik ve birden çok cihaz kullanan ekran görüntüleri dahil, Google Play Store girişleri oluşturma ve değiştirme

Bu görevler, değişiklik yapmak için işlemsel bir yaklaşım kullanan yeni düzenlemeler işlevi kullanılarak gerçekleştirilir. Birkaç değişikliği tek bir taslak düzenleme altında toplar ve ardından aynı anda gerçekleştirirsiniz. (Düzenleme yapılana kadar hiçbir değişiklik geçerli olmaz.)

Başlayın

Google Play Developer API'yi kullanmaya başlamak için Başlarken sayfasına göz atın.

Publishing API ile etkileşimi yönetmek için kullanabileceğiniz Java ve Python kitaplıkları bulunur. Kod istemcilerini İstemci Kitaplıkları ve Kod Örnekleri sayfasında sağladık. Başka diller kullanıyorsanız REST API'lerine doğrudan HTTP aracılığıyla erişebilirsiniz.

Google Play Developer API'yi kullanırken sorun yaşıyorsanız yardımcı olmaya hazırız.

Diğer API'ler