ไบนารีของ Pixel 5a (5G) สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 7d70bdcb977b1afd7411cddc5ff8c56ef8fdb569676b2a87f2f2d6372547a332
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ 81bd007829752f1dc2913afe7b4794adb761a08cd975585c31bf84b530dd8464

ไบนารีของ Pixel 6a สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 770cc52a6c285faa0364ccf40b4ddcf327ed6195054569d8065dad89b611b1ef

ไบนารีของ Pixel 4a (5G) สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ e9a60c2e9eb0e47cd6b8f20fbaaea69c5f368bc66e341a80dc5995cc27b2c148
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ fbf93e07bdc9debb91e56641bdf4f42fcea7a1a02b743aa2ec0a1a96659582fa

ไบนารีของ Pixel 7 Pro สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 31c5756ebf8420a10470a72e7995bcf41523c9421568533acaa28d930f1b372b

ไบนารีของ Pixel 6 สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 0f0149c4a028707d4b38fe21f6107cf137cfd9e3b021ab5dfbed7873a278304a

ไบนารีของ Pixel 7 สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 89e0f78facb4ea7c8e03c931735b04c55d0235b1f41d2d7df3790b3ce7619be7

ไบนารีของ Pixel 6 Pro สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ e91e7d648bd2500770318ef3fecc7980b366484d8ea5e8911488dd983239f114

ไบนารีของ Pixel 5 สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ f672dfcb5ee815228b180192ffd42ce18962301a6c127cc4079e2985ba25755c
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ efdfcd947797fe75bdfc20b719957926db344c7fc824af899bf6b4e7b46753d5

ไบนารีของ Pixel 4a สําหรับ Android (9537493)

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ บริษัท ดาวน์โหลด การตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA-256
รูปภาพของผู้ให้บริการ Google ลิงก์ 52e6c0c11c59a0e49df6909455917f37dbc5b27a85bbc6be232c08d4b20ba82e
GPS, เสียง, กล้อง, ท่าทางสัมผัส, กราฟิก, DRM, วิดีโอ, เซ็นเซอร์ Qualcomm ลิงก์ e9f8bfcf899d25d8484f3e8b1924bc73e15602cf3dab9c28bdd678ef23d8edf9