com.google.android.managementapi.commands

Arayüzler

CommandListener

Komutla ilgili değişiklikler konusunda bildirim gönderen dinleyici.

LocalCommandClient

Yerel komutla ilgili isteklerde bulunan istemcidir.

Sınıflar

LocalCommandClientFactory

LocalCommandClient oluşturmak için fabrika ayarları.

İstisnalar

CommandException

Bu Exception, Android Management API'ye komutla ilgili bir çağrı başarısız olduğunda yayınlanır.