Niechciane oprogramowanie mobilne

W Google uważamy, że jeśli skoncentrujemy się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama. Nasze zasady dotyczące oprogramowania i zasady dotyczące niechcianego oprogramowania zawierają ogólne rekomendacje dotyczące oprogramowania, które zapewnia użytkownikom najlepsze wrażenia. Ta zasada uzupełnia nasze zasady dotyczące niechcianego oprogramowania – określa wytyczne dotyczące ekosystemu Androida i Sklepu Google Play. Oprogramowanie naruszające te zasady może być szkodliwe dla użytkowników. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby chronić użytkowników przed takimi zasadami. Te informacje są również dostępne na stronie android.com.

Jak wspominamy w zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania, większość niechcianego oprogramowania ma co najmniej jedną z tych podstawowych cech:

 • Wprowadza w błąd, obiecując korzyści, których w rzeczywistości nie przynosi.
 • Próbuje nakłonić użytkownika do instalacji lub instaluje się razem z innym programem.
 • Nie informuje użytkownika o swoich głównych lub istotnych funkcjach.
 • W nieoczekiwany sposób wpływa na system użytkownika.
 • Gromadzi lub przesyła prywatne informacje bez wiedzy użytkownika.
 • Gromadzi lub przesyła prywatne informacje bez bezpiecznej obsługi (np. w ramach protokołu HTTPS).
 • Jest w pakiecie z innym oprogramowaniem, a jego obecność nie jest ujawniana.

Na urządzeniach mobilnych oprogramowanie jest kodowane w postaci aplikacji, pliku binarnego, modyfikacji platformy itp. Aby zapobiec pojawianiu się oprogramowania, które jest szkodliwe dla ekosystemu lub zakłóca użytkownikom środowisko, podejmiemy działania dotyczące kodu naruszającego te zasady.

Poniżej omawiamy zasady dotyczące niechcianego oprogramowania, które rozszerzają jego zastosowanie na aplikacje mobilne. Podobnie jak w przypadku tych zasad, będziemy dopracowywać te zasady dotyczące niechcianego oprogramowania, aby zapobiegać nadużyciom.

Przejrzyste zachowanie i jednoznaczne informacje

Cały kod powinien być zgodny z tym, co deweloper obiecał użytkownikom. Aplikacje powinny udostępniać wszystkie przedstawione funkcje. Aplikacje nie mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

 • Aplikacje powinny jasno informować o funkcjach i celach.
 • Jasno i wyczerpująco wyjaśnij, jakie zmiany systemowe wykona aplikacja. Pozwól użytkownikom przeglądać i zatwierdzać wszystkie istotne opcje i zmiany instalacji.
 • Oprogramowanie nie może niezgodnie z prawdą informować użytkownika o stanie urządzenia użytkownika, na przykład twierdzić, że system ma krytycznie niski poziom zabezpieczeń lub jest zainfekowany przez wirusa.
 • Nie używaj nieprawidłowej aktywności, aby zwiększyć ruch z reklam lub liczbę konwersji.
 • Zabraniamy publikowania aplikacji, które wprowadzają użytkowników w błąd, podszywając się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inną aplikację. Nie sugeruj, że Twoja aplikacja jest z kimś powiązana lub przez kogoś autoryzowana, jeśli tak nie jest.

Przykładowe naruszenia:

 • Oszustwo reklamowe
 • Podszywanie się pod inne osoby

Ochrona danych użytkownika

Jasno i zrozumiale informuj użytkowników o dostępie do danych osobowych i poufnych oraz ich używaniu i udostępnianiu. Użycie danych użytkownika musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami dotyczącymi danych użytkownika (jeśli ma to zastosowanie) i należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu ochrony danych.

 • Zanim zaczniesz zbierać informacje i przesyłać je z urządzenia, musisz dać użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na zbieranie ich danych, w tym takich, które dotyczą kont w innych usługach, adresu e-mail, numeru telefonu, zainstalowanych aplikacji, plików, lokalizacji oraz innych danych osobowych i poufnych, których użytkownik nie spodziewałby się zebrać.
 • Zbierane dane osobowe i poufne użytkownika należy przetwarzać w bezpieczny sposób, w tym przy użyciu nowoczesnych metod szyfrowania (np. protokołu HTTPS).
 • Oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne, może przesyłać na serwery tylko dane osobowe i poufne użytkowników związane z funkcjami aplikacji.

Przykładowe naruszenia:

Przykładowe zasady dotyczące danych użytkownika:

Niezakłócanie działania urządzeń mobilnych

Użytkownik powinien być jasny, prosty i zrozumiały oraz oparty na jasnych wyborach dokonanych przez użytkownika. Aplikacja powinna przedstawiać użytkownikowi wyraźną propozycję wartości, a jej reklamowane lub oczekiwane działanie nie powinno być zakłócane.

 • Nie wyświetlaj reklam, które wyświetlają się w nieoczekiwany sposób, w tym zakłócają użyteczność funkcji urządzenia lub są wyświetlane poza środowiskiem aplikacji i nie nadają się do łatwego zamknięcia, wyrażenia zgody ani atrybucji.
 • Aplikacje nie powinny zakłócać działania innych aplikacji ani ułatwiać obsługi urządzenia.
 • W razie potrzeby odinstalowanie powinno być jasne.
 • Oprogramowanie mobilne nie powinno naśladować komunikatów systemu operacyjnego urządzenia ani innych aplikacji. Nie ukrywaj przed użytkownikiem alertów z innych aplikacji lub systemu operacyjnego, szczególnie tych, które informują użytkownika o zmianach w systemie operacyjnym.

Przykładowe naruszenia:

 • Uciążliwe reklamy
 • Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Więcej informacji o poszczególnych naruszeniach zasad znajdziesz w Centrum zasad Google Play, wymaganiach GMS i Google Play Protect.

Kategorie niechcianego oprogramowania mobilnego

Zbieranie danych

Nadużywanie zbierania danych i używanie uprawnień z ograniczonym dostępem

aplikacja, która zbiera i przekazuje dane osobowe lub poufne użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia lub zgody. Może to obejmować zebranie listy zainstalowanych aplikacji, numeru telefonu urządzenia, adresów e-mail, lokalizacji, innych identyfikatorów konta innych firm lub innych danych osobowych.

Podszywanie się pod inne osoby

Inżynieria społeczna

aplikacja, która udaje inną aplikację w celu nakłonienia użytkowników do wykonania czynności, które użytkownik chciał wykonać w oryginalnej aplikacji zaufanej;


Uciążliwe reklamy

Uciążliwe reklamy

aplikacja, która wyświetla reklamy w nieoczekiwany sposób, w tym zakłóca działanie funkcji urządzenia lub wyświetla się poza środowiskiem aplikacji bez uzyskania odpowiedniej zgody użytkownika lub atrybucji;

Nieautoryzowane użycie

Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

aplikacje lub reklamy, które naśladują lub zakłócają funkcje systemowe, np. powiadomienia lub ostrzeżenia; Powiadomienia na poziomie systemu mogą być używane tylko przez integralne funkcje aplikacji.


Oszustwo reklamowe

Oszustwo reklamowe

Oszustwa reklamowe są surowo zabronione. Interakcje z reklamami generowane w celu przekonania sieci reklamowej, że ruch pochodzi z prawdziwego zainteresowania użytkownika, to oszustwo, które jest formą nieprawidłowego ruchu. Fałszywe reklamy mogą być efektem ubocznym deweloperów implementujących reklamy w niedozwolony sposób, np. poprzez wyświetlanie ukrytych reklam, automatyczne klikanie ich, zmienianie lub modyfikowanie informacji i w inny sposób wykorzystujący działania, których nie generują ludzie, takie jak pająki i boty, oraz działania wykonywane przez użytkowników w celu generowania nieprawidłowego ruchu. Nieprawidłowy ruch i oszustwa reklamowe są szkodliwe dla reklamodawców, deweloperów i użytkowników oraz prowadzą do utraty zaufania do ekosystemu reklam mobilnych.

Oto kilka przykładów najczęstszych naruszeń:

 • aplikacja, która renderuje reklamy niewidoczne dla użytkownika;
 • aplikacja, która automatycznie generuje kliknięcia reklam bez zgody użytkownika lub generuje ruch sieciowy, który umożliwia nieuczciwe przyznawanie udziału w kliknięciach;
 • aplikacja wysyłająca fałszywe kliknięcia z informacją o instalacji, aby uzyskać zapłatę za instalacje, które nie pochodzą z sieci nadawcy;
 • aplikacja, która wyświetla reklamy, gdy użytkownik nie korzysta z interfejsu;
 • aplikacja zawierająca fałszywe informacje o zasobach reklamowych, np. aplikacja informująca sieci reklamowe, że działa ona na urządzeniu z systemem iOS, czyli aplikacja wprowadzająca w błąd nazwę pakietu, na którym zarabiasz;