Niechciane oprogramowanie mobilne

W Google uważamy, że jeśli skoncentrujemy się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama. W naszych zasadach dotyczących oprogramowania i zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania przedstawiamy ogólne zalecenia dotyczące oprogramowania, które zapewnia użytkownikom pozytywne wrażenia. Ta zasada uzupełnia nasze zasady dotyczące niechcianego oprogramowania, określając wytyczne dotyczące ekosystemu Androida i Sklepu Google Play. Oprogramowanie naruszające te zasady może być szkodliwe, dlatego staramy się chronić przed nim użytkowników. Te informacje są też dostępne na android.com.

Jak wspomnieliśmy w zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania, większość niechcianego oprogramowania ma co najmniej jedną z tych podstawowych cech:

 • wprowadza w błąd, obiecując korzyści, których w rzeczywistości nie oferuje;
 • próbuje podstępem nakłonić użytkownika do instalacji lub instaluje się razem z innym programem;
 • nie informuje użytkownika o wszystkich swoich głównych i istotnych funkcjach;
 • wpływa na system użytkownika w nieoczekiwany sposób;
 • gromadzi lub przesyła informacje prywatne bez wiedzy użytkownika;
 • Gromadzi lub przesyła informacje prywatne, nie zabezpieczając ich (np. podczas przesyłania przez HTTPS).
 • jest w pakiecie z innym oprogramowaniem, a jego obecność nie jest ujawniana.

Na urządzeniach mobilnych oprogramowanie to kod w postaci aplikacji, pliku binarnego lub modyfikacji platformy. Aby zapobiec instalowaniu oprogramowania szkodliwego dla ekosystemu oprogramowania lub zakłócającego wrażenia użytkownika, podejmujemy działania związane z kodem, który narusza te zasady.

W tym dokumencie wykorzystamy zasady dotyczące niechcianego oprogramowania, aby rozszerzyć ich zastosowanie na oprogramowanie mobilne. Podobnie jak w przypadku tych zasad, będziemy nadal doprecyzowywać zasady dotyczące niechcianego oprogramowania mobilnego, aby reagować na nowe rodzaje nadużyć.

Przejrzyste zachowanie i jednoznaczne informacje

Cały kod powinien być zgodny z tym, co deweloper obiecał użytkownikom. Aplikacje powinny udostępniać wszystkie komunikowane funkcje. Aplikacje nie mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

 • Aplikacje powinny mieć jasno określone funkcje i cele.
 • Wyczerpująco i dokładnie wyjaśnij użytkownikowi, jakie zmiany w systemie wprowadzi aplikacja. Daj użytkownikom możliwość sprawdzenia i zatwierdzenia wszystkich ważnych opcji i zmian instalacyjnych.
 • Oprogramowanie nie może niezgodnie z prawdą informować użytkownika o stanie jego urządzenia – na przykład twierdzić, że system ma krytycznie niski poziom zabezpieczeń lub jest zainfekowany przez wirusa.
 • Nie używaj nieprawidłowej aktywności, których celem jest zwiększenie ruchu z reklamy lub liczby konwersji.
 • Zabraniamy publikowania aplikacji, które wprowadzają użytkowników w błąd, podszywając się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inną aplikację. Nie sugeruj, że Twoja aplikacja jest z kimś powiązana lub przez kogoś autoryzowana, jeśli tak nie jest.

Przykładowe naruszenia:

 • oszustwo reklamowe,
 • podszywanie się pod inne osoby

Ochrona danych i prywatności użytkowników

Jasno i zrozumiale informuj użytkowników o dostępie do danych osobowych i poufnych oraz ich używaniu, zbieraniu i udostępnianiu. Wykorzystując dane użytkownika, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących danych użytkownika i podejmować wszelkie środki, aby chronić te dane.

 • Zanim zaczniesz zbierać informacje i wysyłać je z urządzenia, musisz dać użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na zbieranie ich danych, w tym danych o kontach w innych usługach, adresie e-mail, numerze telefonu, zainstalowanych aplikacjach, plikach, lokalizacji oraz innych danych osobowych i poufnych, których użytkownik nie spodziewałby się zebrać.
 • Dane osobowe i poufne użytkowników należy gromadzić w sposób bezpieczny, używając nowoczesnych metod kryptograficznych (np. protokołu HTTPS).
 • Oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne, może przesyłać na serwery wyłącznie dane osobowe i poufne użytkownika, jeśli jest to związane z funkcjonowaniem aplikacji.
 • Nie proś użytkowników o wyłączenie zabezpieczeń urządzeń, takich jak Google Play Protect, ani nie zwodzij ich w ten sposób. Na przykład nie możesz oferować użytkownikom dodatkowych funkcji aplikacji ani nagród w zamian za wyłączenie Google Play Protect.

Przykładowe naruszenia:

Przykładowe zasady dotyczące danych użytkownika:

Niezakłócanie działania urządzeń mobilnych

Interfejs powinien być prosty i zrozumiały, a także opierać się na jednoznacznych wyborach podejmowanych przez użytkownika. Aplikacja powinna przedstawiać użytkownikowi wyraźną propozycję wartości, a jej reklamowane lub oczekiwane wrażenia nie powinny być zakłócane.

 • Nie wyświetlaj reklam, które wyświetlają się użytkownikom w nieoczekiwany sposób, np. utrudniają lub zakłócają korzystanie z funkcji urządzenia, albo wyświetlają się poza środowiskiem aplikacji, które nie wymaga łatwego zamknięcia i odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych.
 • Aplikacje nie mogą zakłócać działania urządzenia ani innych aplikacji.
 • Informacje o stanie odinstalowywania (jeśli dotyczy) powinny być przejrzyste.
 • Oprogramowanie mobilne nie powinno naśladować komunikatów systemu operacyjnego urządzenia ani innych aplikacji. Nie blokuj alertów z innych aplikacji lub systemu operacyjnego, zwłaszcza tych informujących użytkownika o zmianach w systemie operacyjnym.

Przykładowe naruszenia:

 • Uciążliwe reklamy
 • Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Więcej informacji o poszczególnych naruszeniach treści znajdziesz w wymaganiach dotyczących zasad w Centrum zasad Google Play, wymaganiach GMS i Google Play Protect.

Kategorie niechcianego oprogramowania mobilnego

Zbieranie danych

Zbieranie danych i nadużywanie uprawnień podlegających ograniczeniom

Aplikacja, która zbiera i przekazuje dane osobowe i poufne użytkowników bez odpowiedniego powiadomienia i zgody. Może to obejmować gromadzenie listy zainstalowanych aplikacji, numeru telefonu urządzenia, adresów e-mail, lokalizacji, innych identyfikatorów kont firm zewnętrznych oraz innych danych osobowych.

oszustwo reklamowe,

Inżynieria społeczna

Aplikacja, która udaje inną aplikację w celu oszukania użytkowników w celu wykonania działań, które użytkownik zamierzał wykonać w pierwotnej zaufanej aplikacji.


Uciążliwe reklamy

Uciążliwe reklamy

Aplikacja, która wyświetla reklamy wyświetlane użytkownikom w nieoczekiwany sposób, np. utrudniając korzystanie z funkcji urządzenia lub zakłócając korzystanie z nich albo wyświetlają się poza środowiskiem aplikacji bez odpowiedniej zgody i atrybucji.

Nieautoryzowane użycie

Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Aplikacje lub reklamy, które naśladują funkcje systemowe lub zakłócają ich działanie, np. powiadomienia i ostrzeżenia. Powiadomienia na poziomie systemu mogą być używane tylko w przypadku zintegrowanych funkcji aplikacji.


oszustwo reklamowe,

oszustwo reklamowe,

Oszustwa reklamowe są surowo zabronione. Interakcje z reklamami generowane w celu przekonania sieci reklamowej, że ruch pochodzi z autentycznego zainteresowania użytkownika, to oszustwo reklamowe, które jest formą nieprawidłowego ruchu. Oszustwa reklamowe mogą wynikać z tego, że deweloperzy implementują reklamy w niedozwolony sposób, np. wyświetlają ukryte reklamy, automatycznie klikają reklamy, modyfikują lub modyfikują informacje i w inny sposób wykorzystują działania, które nie są wykonywane przez użytkowników (np. roboty i boty) bądź działania człowieka w celu generowania nieprawidłowego ruchu reklamowego. Nieprawidłowy ruch i oszustwa reklamowe są szkodliwe dla reklamodawców, deweloperów i użytkowników oraz prowadzą do utraty zaufania do ekosystemu reklam mobilnych.

Oto kilka często spotykanych przykładów naruszenia zasad:

 • Aplikacja, która renderuje reklamy niewidoczne dla użytkownika.
 • Aplikacja, która automatycznie generuje kliknięcia reklam bez udziału użytkownika lub generuje ruch w sieci odpowiadający oszukańczemu udziałowi w kliknięciach.
 • Aplikacja wysyłająca fałszywą informację o atrybucji instalacji klika, by otrzymać zapłatę za instalacje, które nie pochodzą z sieci nadawcy.
 • Aplikacja, która wyświetla reklamy, gdy użytkownik nie znajduje się w interfejsie aplikacji.
 • Fałszywe przedstawianie zasobów reklamowych przez aplikację, np. aplikacja, która informuje sieci reklamowe, że działa na urządzeniu z iOS, podczas rzeczywistego działania na urządzeniu z Androidem, aplikacja podająca nieprawdziwe informacje o nazwie pakietu, na której zarabiasz.