แอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตราย (PHA)

แอปที่อาจเป็นอันตราย (PHA) คือแอปที่อาจทำให้ผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ หรืออุปกรณ์มีความเสี่ยง โดยทั่วไปแอปเหล่านี้จะเรียกว่ามัลแวร์ เราได้พัฒนาหมวดหมู่ต่างๆ สำหรับแอปที่อาจเป็นอันตรายประเภทต่างๆ รวมถึงโทรจัน ฟิชชิง และแอปสปายแวร์ อีกทั้งเรากำลังอัปเดตและเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

อาจเป็นอันตรายไหม

ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของคำว่าอาจเมื่อใช้อธิบายแอปที่เป็นอันตราย Google Play Protect จะนำแอปที่มีการแจ้งว่าอาจเป็นอันตราย เนื่องจากแอปมีลักษณะการทำงานที่เป็นอันตรายไม่ได้ เนื่องจากเราเพียงไม่แน่ใจว่าแอปนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ เนื่องจากคำว่าแอปที่เป็นอันตรายอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวแปรที่หลากหลาย ดังนั้นแอปที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ Android เครื่องหนึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ Android อีกเครื่องหนึ่งเลย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้รับผลกระทบจากแอปที่เป็นอันตรายซึ่งใช้ API ที่เลิกใช้งานแล้วเพื่อทำลักษณะการทำงานที่เป็นอันตราย แต่อุปกรณ์ที่ยังใช้ Android เวอร์ชันเก่ามากๆ อยู่อาจมีความเสี่ยง การฉ้อโกงโดยการเรียกเก็บเงินผ่านเครือข่ายมือถือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ แต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้รับผลกระทบจากแอปเหล่านี้

แอปจะได้รับการแจ้งว่าเป็นแอปที่อาจเป็นอันตรายหากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์และผู้ใช้ Android บางส่วนหรือทั้งหมดอย่างชัดเจน

PHA ที่ผู้ใช้ต้องการ

แอปบางแอปที่อาจทำให้ปิดใช้หรือปิดใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Android ได้จะไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นแอปที่อาจเป็นอันตราย แอปเหล่านี้มีฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การรูทอุปกรณ์และฟีเจอร์การพัฒนาอื่นๆ แม้ว่าแอปเหล่านี้อาจเป็นอันตราย แต่ผู้ใช้ติดตั้งแอปโดยตั้งใจ ดังนั้น Google Play Protect จึงจัดการแอปดังกล่าวแตกต่างจากแอปที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ
เมื่อผู้ใช้เริ่มติดตั้งแอป แอปที่จัดอยู่ในประเภทที่ผู้ใช้ต้องการ Google Play Protect จะเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแอปเพียงครั้งเดียว และผู้ใช้จะตัดสินใจได้ว่าจะติดตั้งต่อไปหรือไม่ หลังการติดตั้ง การแยกประเภทที่ผู้ใช้ต้องการจะป้องกันไม่ให้ Google Play Protect ส่งคำเตือนเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ประสบการณ์ของผู้ใช้หยุดชะงัก

การจัดประเภท

การแยกประเภทแอปที่อาจเป็นอันตรายนั้นมีหลายหมวดหมู่ที่ช่วยให้ Play Protect ตรวจพบและระบุการดำเนินการที่เหมาะสมได้ หมวดหมู่เหล่านี้ประกอบไปด้วยแอปที่เป็นอันตราย เช่น โทรจัน สปายแวร์ แอปฟิชชิง ตลอดจนแอปที่ผู้ใช้ต้องการ หาก Play Protect ตรวจพบแอปที่อาจเป็นอันตราย ระบบจะแสดงคำเตือน สำหรับแอปที่เป็นอันตรายบางแอป Play Protect จะปิดใช้หรือนำแอปออกโดยอัตโนมัติ เมื่อ Play Protect ตรวจพบว่าแอปที่อาจเป็นอันตรายมีฟีเจอร์จากหลายหมวดหมู่ Play Protect จะจัดประเภทแอปตามลักษณะที่เป็นอันตรายมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากแอปถูกนำไปใช้กับทั้งหมวดหมู่แรนซัมแวร์และสปายแวร์ ข้อความ "ยืนยันแอป" จะระบุว่าเป็นแรนซัมแวร์

ดูหมวดหมู่และคำจำกัดความของแอปที่อาจเป็นอันตรายปัจจุบันได้ที่นี่