رشته‌های هشدار Google Play Protect برای بدافزارها و دسته‌های MUwS

هنگامی که Google Play Protect نقض خط‌مشی بدافزار را تشخیص دهد، یک هشدار برای کاربر نمایش داده می‌شود. رشته های هشدار برای هر تخلف در زیر موجود است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بدافزار و نحوه طبقه‌بندی دسته‌های PHA به پیوندهای زیر مراجعه کنید.

دسته بندی پیام هشدار
درهای پشتی هنگامی که Google Play Protect یک درپشتی را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند اجازه دسترسی غیرمجاز به داده ها یا دستگاه شما را بدهد."
تقلب در صورتحساب هنگامی که Google Play Protect کلاهبرداری پیامکی را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه می‌تواند با ارسال پیام‌های SMS پرهزینه یا ثبت‌نام برای هزینه‌های مکرر، هزینه‌های غیرمجاز را به قبض تلفن همراه شما اضافه کند."
کلاهبرداری تماس بگیرید وقتی Google Play Protect تقلب در تماس را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: «این برنامه می‌تواند با برقراری تماس‌های غیرمجاز، هزینه‌های غیرمجاز را به قبض تلفن همراه شما اضافه کند».
تقلب عوارض هنگامی که Google Play Protect کلاهبرداری عوارضی را تشخیص می دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند با ثبت نام برای هزینه های مکرر، هزینه های غیرمجاز را به صورت حساب تلفن همراه شما اضافه کند."
استالکرور هنگامی که Google Play Protect stalkerware را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند با نظارت بر موقعیت مکانی یا فعالیت شما در این دستگاه، از شما جاسوسی کند."
انکار سرویس (DoS) هنگامی که Google Play Protect DoS را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه سعی می کند به سایر سیستم های تلفن همراه و رایانه حمله کند."
دانلودکنندگان متخاصم هنگامی که Google Play Protect یک دانلود کننده متخاصم را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند برنامه های بالقوه مضر را بدون اجازه شما نصب کند."
تهدید غیر اندرویدی هنگامی که Google Play Protect یک تهدید غیر اندرویدی را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند به دستگاه های غیر اندروید آسیب برساند."
فیشینگ وقتی Google Play Protect فیشینگ را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه جعلی است. می‌تواند داده‌های شخصی شما، مانند اطلاعات بانکی و گذرواژه‌ها را بدزدد."
افزایش سوء استفاده از امتیازات وقتی Google Play Protect سوء استفاده از امتیازات بالا را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه سعی می‌کند از حفاظت‌های امنیتی Android عبور کند."
باج افزار هنگامی که Google Play Protect باج‌افزار را شناسایی می‌کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه می‌تواند دستگاه شما را غیرفعال کند یا تهدید کند که اطلاعات شخصی را فاش می‌کند مگر اینکه پول پرداخت کنید."
ریشه زایی وقتی Google Play Protect روت شدن را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه سعی می‌کند از حفاظت‌های امنیتی اندروید عبور کند."
هرزنامه ها هنگامی که Google Play Protect هرزنامه را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه می‌تواند با پیام‌های غیرمجاز افراد دیگر را اسپم کند."
نرم افزارهای جاسوسی هنگامی که Google Play Protect نرم‌افزارهای جاسوسی را شناسایی می‌کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه سعی می‌کند از اطلاعات شخصی شما، مانند پیام‌های SMS، عکس‌ها، ضبط‌های صوتی یا سابقه تماس جاسوسی کند."
تروجان هنگامی که Google Play Protect یک تروجان را شناسایی می کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه جعلی است. سعی می کند دستگاه شما را تصرف کند یا داده های شما را بدزدد."
غیر معمول وقتی Google Play Protect یک برنامه غیرمعمول را شناسایی می‌کند، هشدار زیر به کاربر نشان داده می‌شود: "Play Protect توسعه‌دهنده این برنامه را نمی‌شناسد. برنامه‌های توسعه‌دهندگان ناشناس گاهی اوقات ممکن است ناامن باشند."
روی تقلب کلیک کنید در جایی که Google Play Protect تقلب کلیک را تشخیص می‌دهد، پیام هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه سعی می‌کند از دستگاه شما برای ارتکاب کلاهبرداری تبلیغاتی استفاده کند."
جمع آوری داده ها هنگامی که Google Play Protect جمع آوری داده ها را تشخیص می دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می شود: "این برنامه می تواند داده هایی را جمع آوری کند که می تواند برای ردیابی شما استفاده شود."
مهندسی اجتماعی هنگامی که Google Play Protect مهندسی اجتماعی را شناسایی می‌کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه شبیه برنامه دیگری است و می‌تواند شما را فریب دهد تا اطلاعات شخصی را در معرض نمایش قرار دهید، از دستگاه خود سوء استفاده کنید یا برنامه‌های دیگر را نصب کنید."
تبلیغات مخرب هنگامی که Google Play Protect تبلیغات مخرب را تشخیص می‌دهد، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: "این برنامه ممکن است تبلیغاتی با رفتارهای غیرمنتظره نمایش دهد (به عنوان مثال، خارج از محیط برنامه، به راحتی قابل رد نیست یا در عملکرد دستگاه تداخل ایجاد می‌کند).
ماسک افزار وقتی Google Play Protect ماسک‌افزار را شناسایی می‌کند، هشدار زیر به کاربران نشان داده می‌شود: «این برنامه مضر است، می‌تواند دستگاه و داده‌های شما را در معرض خطر قرار دهد».