Uygulamaları yapılandır

Kuruluşlar için tasarlanan bazı uygulamalarda, BT yöneticilerinin uzaktan yapılandırabileceği yönetilen yapılandırmalar adı verilen yerleşik ayarlar bulunur. Örneğin, bir uygulama, yalnızca bir cihaz kablosuz ağa bağlıyken veri senkronizasyonu seçeneğine sahip olabilir. BT yöneticilerine yönetilen yapılandırmaları belirtme ve bunları cihazlara uygulama olanağı sağlamak tüm çözüm grupları için bir zorunluluktur.

Aşağıdaki şemada, yönetilen yapılandırma yönetiminin bazı temel aşamaları gösterilmiştir ve Google Play EMM API'si üzerinden kullanılabilen seçeneklere genel bir bakış sunulmaktadır.

Bir uygulamanın, yönetilen yapılandırmaları destekleyip desteklemediğini kontrol etme

Bir uygulamanın, yönetilen yapılandırmaları destekleyip desteklemediğini belirlemek için Products.getAppRestrictionsSchema aracını kullanın. Java için Google Play EMM API İstemci Kitaplığı'nın kullanıldığı bir örneği burada bulabilirsiniz.

public AppRestrictionsSchema getAppRestrictionsSchema(String enterpriseId,
  String productId, String language) throws IOException {
 return androidEnterprise
   .product()
   .getAppRestrictionsSchema(enterpriseId, productId, language)
   .execute();
}

Tüm uygulamalar bir uygulama kısıtlamaları (yönetilen yapılandırmalar) şeması döndürür. Çağrı boş bir şema döndürürse uygulama, yapılandırmaları yönetmeyi desteklemiyordur. Çağrı, bir dizi kısıtlama içeren bir şema döndürürse uygulama, yönetilen yapılandırmaları destekler. Örneğin, VPN üzerinden uzaktan yazdırmayı etkinleştirme özelliği bulunan bir uygulama, Products.getAppRestrictionsSchema yanıtına aşağıdaki yanıtı döndürebilir.

  {
   "kind": "androidenterprise#appRestrictionsSchema",
   "restrictions": [
    {
     "key": "printing_enabled",
     "title": "Enable printing",
     "restrictionType": "bool",
     "description": "Allow user to print from the app",
     "defaultValue": {
      "type": "bool",
      "valueBool": true,
     }
    },
    {
     "key": "vpn_configurations",
     "title": "VPN configurations",
     "restrictionType": "bundle_array",
     "description": "List of VPN configurations",
     "nestedRestriction": [
      {
       "key": "vpn_configuration",
       "title": "VPN configuration",
       "restrictionType": "bundle",
       "nestedRestrictions": [
        {
         "key": "server",
         "title": "VPN server host",
         "restrictionType": "string"
        },
        {
         "key": "username",
         "title": "VPN account username",
         "restrictionType": "string"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
  }

Yönetilen yapılandırmaları belirtin

Yönetilen yapılandırmaları destekleyen uygulamalarda, BT yöneticilerinin yönetilen yapılandırma iframe'ini yerleştirerek veya kendi kullanıcı arayüzünüzü geliştirerek bunları EMM konsolunuzdan ayarlamasına olanak tanıyabilirsiniz.

1. Seçenek: Yönetilen yapılandırma iframe'ini yerleştirme

Yönetilen yapılandırmaları desteklemenin en kolay yolu, yönetilen yapılandırmalar iframe'ini EMM konsolunuza yerleştirmektir. iframe, belirtilen uygulama için yönetilen yapılandırmalar şemasını alır ve BT yöneticilerinin özel yapılandırma profillerini kaydetmesine, düzenlemesine ve silmesine olanak tanır. Kullanıcıların cihazlarına özel profiller uygulamak için Play EMM API'yi kullanabilirsiniz. iFrame ve konsolunuza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için yönetilen yapılandırmalar iframe'i bölümünü inceleyin.

2. Seçenek: Kendi kullanıcı arayüzünüzü oluşturma

Products.getAppRestrictionsSchema tarafından döndürülen yapılandırmaları kullanarak BT yöneticilerinin uygulama yapılandırmalarını yönetmesini sağlayan kendi kullanıcı arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

Yönetilen yapılandırmaları uygula

Yönetilen yapılandırmaları cihazlara uygulamak için DPC'nizin, Cihaz politikası denetleyici oluşturma bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde DPC Destek Kitaplığı ile entegre olması gerekir. DPC Destek Kitaplığı, yönetilen yapılandırmaları uygulamak için Google Play'e verme yetkisini şeffaf bir şekilde yönetir.

Device içindeki policy öğesinde policy.productPolicy.managedConfiguration ayarını yaparak yönetilen yapılandırmaları bir cihaza uygulayabilirsiniz.

mmId kullanma

BT yöneticisi, yönetilen yapılandırmalar iframe'inden yeni bir yapılandırma profili kaydettiğinde iframe, mcmId adlı benzersiz bir tanımlayıcı döndürür. mcmId uygulamasının uygulanabileceği cihaz sayısı ve geçerlilik süresi yoktur.

Bir cihaza yapılandırma profili uygulamak için Device öğesinin policy bölümünde policy.productPolicy.managedConfiguration.configurationVariables.mcmId değerini ayarlayın.

BT yöneticilerinizin yönetilen yapılandırmalar iframe'inde değişken ($FirstName, $LastName gibi) kullanmasına izin vermek istiyorsanız profilde yer alan tüm değişkenleri policy.productPolicy[].managedConfiguration.configurationVariables.mcmId.variableSet[] kullanarak tanımlamanız gerekir.

Yönetilen mülkler listesini kullanma

Device öğesinin policy öğesinde policy.productPolicy.managedConfiguration.managedProperty[] değerini ayarlayarak bir yönetilen özellik grubu da ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir yapılandırmanın nasıl tanımlanacağı gösterilmektedir. Bu yapılandırma, iki paket özelliğinden (alakalı özelliklerden oluşan bir grup; bu örnekte bir VPN'nin özellikleri) oluşan bir bundle_array (liste) içerir.

  ManagedConfiguration managedConfiguration = new ManagedConfiguration()
   .setManagedProperty(
    ImmutableList.of(
      new ManagedProperty()
        .setKey("printing_enabled")
        .setValueBool(true),
      new ManagedProperty()
        .setKey("vpn_configurations")
        .setValueBundleArray(
          ImmutableList.of(
            new ManagedPropertyBundle().setManagedProperty(
              ImmutableList.of(
                new ManagedProperty()
                  .setKey("server")
                  .setValueString("vpn1.example.com"),
                new ManagedProperty()
                  .setKey("username")
                  .setValueString("john.doe"))),
            new ManagedPropertyBundle().setManagedProperty(
              ImmutableList.of(
                new ManagedProperty()
                  .setKey("server")
                  .setValueString("vpn2.example.com"),
                new ManagedProperty()
                  .setKey("username")
                  .setValueString("jane.doe")))))));

Bir uygulamanın destekleyebileceği farklı yapılandırma özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yönetilen Yapılandırmaları Tanımlama bölümüne bakın.

Bir uygulamanın yapılandırma profillerini listeleme

Çözümünüzü nasıl tasarladığınıza bağlı olarak, bir uygulama için kayıtlı yapılandırma profillerinin listesini görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu listeyi almak için Managedconfigurationssettings.list numaralı telefonu arayın.