İstekleri Yetkilendirme

Uygulamanız gizli veri isteğinde bulunduğunda isteğin, söz konusu verilere erişimi olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından yetkilendirilmesi gerekir.

Uygulamanız herkese açık veriler istediğinde isteğin yetkilendirilmesi gerekmez ancak API anahtarı gibi bir tanımlayıcıyla birlikte kullanılması gerekir.

Uygulamanızın Google Play EMM API'ye gönderdiği her istek bir yetkilendirme jetonu içermelidir. Bu jeton ayrıca uygulamanızı Google'a tanıtır.

Yetkilendirme protokolleri hakkında

Uygulamanız, istekleri yetkilendirmek için OAuth 2.0 kullanmalıdır. Başka hiçbir yetkilendirme protokolü desteklenmez. Uygulamanız Google ile Oturum Açma işlevini kullanırsa yetkilendirme işleminin bazı kısımları sizin için gerçekleştirilir.

OAuth 2.0 kullanarak istekleri yetkilendirme

Google Play EMM API'sine gönderilen tüm isteklerin, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından yetkilendirilmesi gerekir.

OAuth 2.0 ile yetkilendirme işleminin ("akış") ayrıntıları, yazdığınız uygulamanın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki genel işlem tüm uygulama türleri için geçerlidir:

  1. Uygulamanızı oluştururken Google API Konsolu'nu kullanarak kaydedersiniz. Ardından Google, daha sonra ihtiyaç duyacağınız bilgiler (ör. istemci kimliği ve istemci gizli anahtarı) sağlar.
  2. Google API Konsolu'nda Google Play EMM API'yi etkinleştirin. (API, API Konsolu'nda listelenmemişse bu adımı atlayın.)
  3. Uygulamanız kullanıcı verilerine erişmesi gerektiğinde Google'dan belirli bir erişim kapsamı ister.
  4. Google, kullanıcıya uygulamanızı kullanıcının verilerinden bazılarını istemeye yetkilendirmesi için bir onay ekranı gösterir.
  5. Kullanıcı onaylarsa Google, uygulamanıza kısa süreli bir erişim jetonu verir.
  6. Uygulamanız, erişim jetonunu isteğe ekleyerek kullanıcı verileri için istekte bulunur.
  7. Google, isteğinizin ve jetonun geçerli olduğuna kanaat getirirse istenen verileri döndürür.

Bazı akışlarda başka adımlar da yer alır. Örneğin, yeni erişim jetonları almak için yenileme jetonları kullanmak. Farklı uygulama türlerine yönelik akışlar hakkında ayrıntılı bilgi için Google'ın OAuth 2.0 dokümanlarına bakın.

Google Play EMM API'si için OAuth 2.0 kapsam bilgileri şöyledir:

https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Uygulamanızın OAuth 2.0 kullanarak erişim isteğinde bulunabilmesi için hem kapsam bilgilerine hem de uygulamanızı kaydederken Google tarafından sağlanan bilgilere (ör. istemci kimliği ve istemci gizli anahtarı) ihtiyacı vardır.