פרופיל העבודה

קבוצת הפתרונות פרופיל עבודה מיועדת למכשירים בבעלות העובדים ולמכשירים בבעלות החברה לשימוש בעבודה ולשימוש אישי. האפליקציות, הנתונים והמדיניות לניהול של הארגון מוגבלים לפרופיל העבודה. עם פרופיל עבודה, אפשר להשתמש באותו מכשיר באופן מאובטח ופרטי גם למטרות עבודה וגם למטרות אישיות.

רשימת תכונות

הדרישה היא אופציונלי מתקדמים אין תמיכה ב-


1. ניהול תצורה של מכשיר

1.1. ניהול הקצאות של פרופיל עבודה ב-DPC תחילה Android מגרסה 5.1 ואילך
ניתן להקצות פרופיל עבודה אחרי שמורידים את ה-DPC של ה-EMM מ-Google Play.
1.5. הרשמה דרך הארגון Android 8.0 ואילך (Pixel 7.1 ואילך)
מנהלי IT יכולים להגדיר מראש מכשירים שנרכשו ממפיצים מורשים ולנהל אותם באמצעות מסוף ה-EMM.
1.6. ניהול הקצאות מתקדם דרך הארגון Android מגרסה 7.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לבצע אוטומציה של רוב תהליך השיוך של מכשירים על ידי פריסת פרטי הרישום ב-DPC באמצעות הרשמה דרך הארגון.
1.7 הקצאת פרופיל עבודה בחשבון Google Android מגרסה 5.0 ואילך
ארגונים שמשתמשים בחשבונות Google או ב-Cloud Identity יכולים להגדיר פרופיל עבודה לחשבונות שלהם.
1.9. הגדרה ישירה דרך הארגון Android מגרסה 7.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להשתמש במסוף של ה-EMM כדי להגדיר מכשירים דרך הארגון באמצעות ה-iframe ללא מגע.
1.10. פרופיל עבודה במכשירים בבעלות החברה Android מגרסה 8.0 ואילך
ספקי EMM יכולים לרשום מכשירים בבעלות החברה שיש להם פרופיל עבודה.

2. אבטחת המכשיר

2.1. אתגר אבטחת המכשיר Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר ולאכוף אתגר אבטחה של מכשיר (כמו קוד אימות/דפוס/סיסמה) מסוג מסוים ומורכבות מסוימת במכשירים מנוהלים.
2.2. אתגר אבטחה בעבודה Android מגרסה 7.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר ולאכוף אתגר אבטחה עבור אפליקציות ונתונים בפרופיל העבודה בנפרד ובעל דרישות שונות מאלה של אתגר האבטחה במכשיר.
2.3. ניהול מתקדם של קודי גישה Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לקבוע הגדרות סיסמה מתקדמות במכשירים.
2.4. ניהול Smart Lock Android מגרסה 6.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לקבוע אילו סביבות אמינות בתכונה Smart Lock של Android יכולות לבטל את נעילת המכשירים.
2.5. איפוס נתונים ונעילה Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להשתמש במסוף של ה-EMM כדי לנעול מרחוק את נתוני העבודה ממכשיר מנוהל ולמחוק אותם.
2.6. אכיפת התאימות Android מגרסה 5.0 ואילך
ה-EMM מגביל את השימוש בנתונים ובאפליקציות של העבודה במכשירים שלא עומדים בדרישות של מדיניות האבטחה.
2.7. מדיניות האבטחה שמוגדרת כברירת מחדל Android מגרסה 5.0 ואילך
כברירת מחדל, ספקי EMM חייבים לאכוף את כללי מדיניות האבטחה שצוינו במכשירים, בלי לדרוש מאדמינים ב-IT להגדיר או להתאים אישית הגדרות במסוף ה-EMM.
2.9. התמיכה של SafetyNet לא רלוונטי
ה-EMM משתמש ב-SafetyNet Attestation API כדי לוודא שהמכשירים הם מכשירי Android תקינים.
2.10. אכיפה של אימות אפליקציות Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להפעיל את התכונה 'אימות אפליקציות' במכשירים.
2.11. תמיכה ב-Direct Boot Android מגרסה 7.0 ואילך
התמיכה בהפעלה ישירה מבטיחה שה-DPC של ה-EMM פעיל ויכול לאכוף את המדיניות, גם אם לא בוטלה הנעילה של מכשיר Android מגרסה 7.0 ואילך.
2.12. ניהול אבטחת חומרה Android מגרסה 5.1 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לנעול רכיבי חומרה במכשיר כדי למנוע אובדן נתונים.

3. ניהול חשבון ואפליקציות

3.1. רישום חשבונות Google Play לארגונים לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים ליצור ארגון של חשבונות Google Play מנוהלים – ישות שמאפשרת ל-Google Play לארגונים להפיץ אפליקציות למכשירים.
3.2. ניהול תצורה של חשבון Google Play לארגונים Android מגרסה 5.0 ואילך
ה-EMM יכול לנהל הקצאות שקטות של חשבונות משתמשים ארגוניים, שנקראים 'חשבונות Google Play מנוהלים'.
3.5. הפצת אפליקציות שקטות לא רלוונטי
אדמינים ב-IT יכולים להפיץ אפליקציות עבודה למכשירים בחשאי ללא אינטראקציה של המשתמש.
3.6. ניהול הגדרות מנוהלות Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לראות את ההגדרות המנוהלות ולהגדיר אותן בצורה שקטה לכל אפליקציה שתומכת בהגדרות מנוהלות.
3.7. ניהול קטלוג אפליקציות לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים לייבא רשימה של אפליקציות שאושרו עבור הארגון שלהם מ-Google Play לארגונים (play.google.com/work).
3.8. אישור פרוגרמטי של אפליקציות לא רלוונטי
במסוף של ה-EMM נעשה שימוש ב-iframe של Google Play לארגונים כדי לתמוך ביכולות של Google Play לגילוי ולאישור של אפליקציות
3.9 ניהול בסיסי של פריסת החנות לא רלוונטי
אפשר להשתמש באפליקציה של חנות Google Play לארגונים במכשירים, כדי להתקין ולעדכן אפליקציות לעבודה.
3.10. הגדרות מתקדמות לפריסת החנות לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים להתאים אישית את פריסת החנות שמוצגת באפליקציה המנוהלת של חנות Google Play במכשירים שלהם.
3.11. ניהול רישיונות לאפליקציה לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים להציג ולנהל רישיונות לאפליקציה שנרכשו ב-Google Play לארגונים מתוך מסוף ה-EMM.
3.12. ניהול אפליקציות פרטיות שמתארחות ב-Google לא רלוונטי
אדמינים ב-IT יכולים לעדכן אפליקציות פרטיות שמתארחות ב-Google באמצעות מסוף ה-EMM במקום דרך Google Play Console.
3.13. ניהול אפליקציות פרטיות באירוח עצמי לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים להגדיר ולפרסם אפליקציות פרטיות באירוח עצמי.
3.14. התראות משיכה של EMM לא רלוונטי
ה-EMM משתמש בשליפת התראות כדי לקבל בזמן אמת התראות על אירועים ב-Play
3.15. דרישות השימוש ב-API לא רלוונטי
ה-EMM מטמיע את ממשקי ה-API של Google בקנה מידה נרחב, כדי להימנע מדפוסי תנועה שעלולים להשפיע לרעה על היכולת של ארגונים לנהל אפליקציות בסביבות ייצור.
3.16. ניהול מתקדם של הגדרות מנוהלות Android מגרסה 5.0 ואילך
ספק ה-EMM תומך בהגדרות מנוהלות עם עד ארבע רמות של הגדרות מקוננות, והוא יכול לאחזר ולהציג כל משוב שנשלח מאפליקציית Play.
3.17. ניהול אפליקציות אינטרנט לא רלוונטי
מנהלי IT יכולים ליצור ולהפיץ אפליקציות אינטרנט במסוף EMM.
3.18. ניהול מחזור החיים של חשבון Google Play לארגונים Android מגרסה 5.0 ואילך
ה-EMM יכול ליצור, לעדכן ולמחוק חשבונות Google Play מנוהלים בשם מנהלי ה-IT.
3.19. ניהול מסלולי אפליקציות Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר סדרה של מסלולי פיתוח לאפליקציות מסוימות.
3.20. ניהול מתקדם של עדכונים לאפליקציות Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לאפשר עדכון מיידי של אפליקציות או לדחות אותן למשך 90 יום.

4. ניהול מכשירים

4.1. ניהול המדיניות בנושא הרשאות בזמן ריצה Android מגרסה 6.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר תגובת ברירת מחדל לבקשות הרשאה בזמן ריצה מאפליקציות לעבודה ברקע.
4.2. ניהול מצב של הרשאות בזמן ריצה למתן הרשאות Android מגרסה 6.0 ואילך
אחרי שמגדירים מדיניות ברירת מחדל להרשאות בתחילת ההפעלה, אדמינים ב-IT יכולים להגדיר תשובות שקטות להרשאות ספציפיות מכל אפליקציה לעבודה שמבוססת על API מגרסה 23 ואילך.
4.3. ניהול הגדרות Wi-Fi Android מגרסה 6.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להקצות שקטות של הגדרות Wi-Fi לארגונים במכשירים מנוהלים.
4.4. ניהול אבטחת Wi-Fi Android מגרסה 6.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להקצות הגדרות Wi-Fi לארגונים במכשירים מנוהלים.
4.6. ניהול החשבון Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לוודא שחשבונות ארגוניים לא מורשים לא יכולים לתקשר עם הנתונים הארגוניים עבור שירותים כמו אימיילים ואפליקציות, כמו אחסון SaaS ופרודוקטיביות.
4.7. ניהול החשבון ב-Workspace Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לוודא שחשבונות Workspace לא מורשים לא יכולים לתקשר עם הנתונים של הארגון.
4.8. ניהול אישורים Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לפרוס אישורי זהות ורשויות אישורים במכשירים כדי לאפשר גישה למשאבים ארגוניים.
4.9. ניהול אישורים מתקדם Android מגרסה 7.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לבחור באופן שקט את האישורים שאפליקציות מנוהלות ספציפיות צריכות להשתמש בהן.
4.10. ניהול אישורים שהוענקה לכם גישה אליהם Android מגרסה 6.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להפיץ אפליקציה לניהול אישורים של צד שלישי למכשירים שלהם ולהעניק להם הרשאות גישה להתקנת אישורים במאגר המפתחות המנוהל.
4.11. ניהול מתקדם של VPN Android מגרסה 7.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר VPN שפועל כל הזמן, כדי להבטיח שהנתונים מהאפליקציות המנוהלות שצוינו יעברו דרך הגדרה של VPN.
4.12. ניהול IME Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לנהל את שיטות הקלט (IME) המותרות במכשירים.
4.14. ניהול שירותי נגישות Android מגרסה 5.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לקבוע אילו שירותי נגישות מותר להשתמש במכשירים.
4.15. ניהול שיתוף מיקום Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים למנוע שיתוף של נתוני המיקום עם אפליקציות בפרופיל העבודה.
4.17. ניהול ההגנה מפני איפוס להגדרות המקוריות Android מגרסה 5.1 ואילך
מנהלי IT יכולים להגן על מכשירים בבעלות החברה מפני גניבה. לשם כך, אנשים לא מורשים לא יכולים לאפס מכשירים להגדרות המקוריות.
4.19. ניהול של צילום מסך Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לחסום את האפשרות של משתמשים לצלם את המסך כשהם משתמשים באפליקציות מנוהלות.
4.21. איסוף נתונים סטטיסטיים של הרשת Android מגרסה 6.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להריץ שאילתות על סטטיסטיקות השימוש ברשת מפרופיל העבודה של המכשיר.
4.28. ניהול היקפי הרשאות Android מגרסה 8.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להקצות הרשאות נוספות לחבילות נפרדות.
4.29. תמיכה בתעודות מזהות ספציפיות להרשמה Android מגרסה 12.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר מזהה ספציפי להרשמה שממשיך לפעול גם באיפוסים להגדרות המקוריות של פרופיל העבודה.

5. נוחות השימוש במכשיר

5.1. התאמה אישית של ניהול תצורה מנוהל Android מגרסה 7.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לשנות את חוויית המשתמש בתהליך ההגדרה המוגדר כברירת מחדל כך שתכלול תכונות ספציפיות לארגון.
5.2. התאמה אישית של הארגון Android מגרסה 7.0 ואילך
מנהלי IT יכולים להתאים אישית היבטים שונים של פרופיל העבודה באמצעות מיתוג ארגוני. לדוגמה, הם יכולים להגדיר את סמל המשתמש של פרופיל העבודה כלוגו של החברה, או להגדיר את צבע הרקע של האתגר בעבודה.
5.6. ניהול אנשי קשר בין פרופילים Android מגרסה 7.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים לקבוע אילו נתונים של אנשי הקשר יכולים לצאת מפרופיל העבודה.
5.7. ניהול נתונים במספר פרופילים Android מגרסה 6.0 ואילך
אדמינים ב-IT קובעים אילו נתונים יוכלו לצאת מפרופיל העבודה, מעבר לתכונות האבטחה שמוגדרות כברירת מחדל בפרופיל העבודה.
5.10. ניהול קבוע של פעילות מועדפת Android מגרסה 5.0 ואילך
המדיניות מאפשרת לאדמינים ב-IT להגדיר אפליקציה כברירת המחדל לטיפול ב-Intents עבור אובייקטים מסוג Intent שתואמים למסנן Intent מסוים.
5.11. ניהול תכונות של הגנה באמצעות מפתחות Android מגרסה 7.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לנהל את התכונות הזמינות לפני שמבטלים את הנעילה של מגן המקשים במכשיר (מסך הנעילה) ואת נעילת המקשים במכשיר (מסך הנעילה).
5.12. ניהול מתקדם של תכונות הגנה באמצעות מפתחות Android מגרסה 5.0 ואילך
מנהלי IT יכולים לנהל תכונות מתקדמות של נעילת מקשים במכשיר.
5.17. ניהול שקיפות במדיניות של פרופיל עבודה Android מגרסה 9.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להתאים אישית את ההודעה שמוצגת כשמסירים את פרופיל העבודה מהמכשיר.
5.18. תמיכה באפליקציות מקושרות Android מגרסה 9.0 ואילך
אדמינים ב-IT יכולים להגדיר רשימה של חבילות שיכולות לתקשר עם נתונים מעבר לגבולות של פרופיל העבודה.

6. הוצאה משימוש של מנהלי מכשירים

6. הוצאה משימוש של מנהלי מכשירים Android מגרסה 5.0 ואילך
ספקי EMM נדרשים לפרסם תוכנית עד סוף שנת 2022 שבה תסתיים תמיכת הלקוחות ב[ניהול מכשיר](https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation) במכשירי GMS עד סוף הרבעון הראשון של 2023.