Profil służbowy

Zestaw rozwiązań profili służbowych jest przeznaczony na urządzenia należące do pracowników i urządzenia firmowe (do pracy i do użytku osobistego). Aplikacje, dane i zasady zarządzania firmowe są ograniczone do profilu służbowego. Dzięki profilowi służbowemu możesz używać tego samego urządzenia w bezpieczny i prywatny sposób – do celów służbowych i prywatnych.

Lista funkcji

Wymagane Opcjonalne: Zaawansowane: nie jest obsługiwany


1. Obsługa administracyjna urządzeń

1.1. Udostępnianie profilu służbowego na potrzeby DPC Androida 5.1 lub nowszego,
Możesz udostępnić profil służbowy po pobraniu DPC dostawcy usług EMM z Google Play.
1.5 rejestracja typu zero-touch Android 8.0 i nowsze (Pixel 7.1 i nowsze)
Administratorzy IT mogą wstępnie konfigurować urządzenia kupione od autoryzowanych sprzedawców i zarządzać nimi w konsoli EMM.
1.6. Zaawansowana obsługa administracyjna typu zero-touch Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zautomatyzować znaczną część procesu rejestracji urządzenia, wdrażając szczegóły rejestracji DPC za pomocą rejestracji typu zero-touch.
1.7 Udostępnianie profilu służbowego konta Google Android 5.0 lub nowszy
Firmy, które korzystają z kont Google lub Cloud Identity, mogą skonfigurować profil służbowy na kontach firmowych.
1.9 Konfiguracja bezpośrednia rejestracji typu zero-touch Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą używać konsoli EMM do konfigurowania urządzeń obsługujących rejestrację typu zero-touch za pomocą elementu iframe do tego typu rejestracji.
1.10 Profil służbowy na urządzeniach należących do firmy Android 8.0+
Dostawcy usług EMM mogą rejestrować urządzenia należące do firmy, które mają profil służbowy.

2. Zabezpieczenia urządzeń

2.1. test zabezpieczający logowanie oparty na urządzeniu Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą ustawiać i egzekwować na zarządzanych urządzeniach określony typ i złożoność testu zabezpieczającego (np. kod PIN, wzór lub hasło).
2.2. Zabezpieczenia w pracy Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą konfigurować i egzekwować zabezpieczenie aplikacji i danych w profilu służbowym. Jest ono oddzielne i ma inne wymagania niż test zabezpieczający logowanie na urządzeniu.
2.3. Zaawansowane funkcje zarządzania kodami Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą konfigurować zaawansowane ustawienia haseł na urządzeniach.
2.4. Zarządzanie Smart Lock Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą określać, które agenty zaufania w funkcji Smart Lock na Androidzie mogą odblokowywać urządzenia.
2.5. Wyczyść i zablokuj Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą za pomocą konsoli EMM zdalnie blokować i usuwać dane służbowe z zarządzanych urządzeń.
2.6. Egzekwowanie zgodności Android 5.0 lub nowszy
Dostawcy usług EMM ograniczają możliwość korzystania z danych służbowych i aplikacji na urządzeniach, które nie spełniają zasad zabezpieczeń.
2.7. Domyślne zasady zabezpieczeń Android 5.0 lub nowszy
Dostawcy usług EMM muszą domyślnie egzekwować na urządzeniach określone zasady zabezpieczeń, nie wymagając od administratorów IT konfigurowania ani dostosowywania żadnych ustawień w konsoli EMM.
2.9 Obsługa SafetyNet Nie dotyczy
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzeń z Androidem, usługi EMM używają interfejsu SafetyNet Attestation API.
2.10. Wymuszanie weryfikacji aplikacji Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą włączyć Weryfikację aplikacji na urządzeniach.
2.11. Obsługa bezpośredniego uruchamiania Android 7.0 lub nowszy
Obsługa bezpośredniego rozruchu zapewnia, że DPC dostawcy usług EMM jest aktywny i może egzekwować zasady, nawet jeśli urządzenie z Androidem 7.0 lub nowszym nie zostało odblokowane.
2.12. Zarządzanie zabezpieczeniami sprzętu Androida 5.1 lub nowszego,
Administratorzy IT mogą blokować elementy sprzętowe urządzenia, aby zapobiegać utracie danych.

3. Zarządzanie kontem i aplikacjami

3.1. Rejestracja w firmie w zarządzanym Sklepie Google Play Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą utworzyć grupę kont zarządzanego Sklepu Google Play – jednostkę, która umożliwia rozpowszechnianie aplikacji na urządzeniach w zarządzanym Sklepie Google Play.
3.2. Obsługa administracyjna zarządzanego konta Google Play Android 5.0 lub nowszy
Dostawcy usług EMM mogą dyskretnie udostępniać firmowe konta użytkowników nazywane zarządzanymi kontami Google Play.
3.5. Rozpowszechnianie aplikacji dyskretnych Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą dyskretnie udostępniać aplikacje służbowe na urządzeniach bez udziału użytkownika.
3.6. Zarządzanie konfiguracją zarządzaną Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą wyświetlać i dyskretnie ustawiać konfiguracje zarządzane w przypadku każdej aplikacji, która obsługuje konfiguracje zarządzane.
3.7. Zarządzanie katalogiem aplikacji Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą zaimportować listę aplikacji zatwierdzonych dla swojej firmy z zarządzanego Sklepu Google Play (play.google.com/work).
3.8 Automatyczne zatwierdzanie aplikacji Nie dotyczy
Konsola EMM korzysta z elementu iframe zarządzanego Sklepu Google Play do obsługi funkcji wykrywania i zatwierdzania aplikacji w Google Play.
3.9 Podstawowe funkcje zarządzania układem sklepu Nie dotyczy
Za pomocą zarządzanego Sklepu Google Play możesz instalować i aktualizować aplikacje służbowe na urządzeniach.
3.10. Zaawansowana konfiguracja układu sklepu Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą dostosować układ sklepu widoczny w zarządzanym Sklepie Google Play na swoich urządzeniach.
3.11. Zarządzanie licencjami na aplikację Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą wyświetlać licencje na aplikacje kupione w zarządzanym Sklepie Google Play i zarządzać nimi w konsoli EMM.
3.12. Zarządzanie aplikacjami prywatnymi hostowanymi przez Google Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą aktualizować aplikacje prywatne hostowane przez Google w konsoli EMM, a nie w Konsoli Google Play.
3.13. Zarządzanie własnymi aplikacjami prywatnymi Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą konfigurować i publikować własne aplikacje prywatne.
3.14. Powiadomienia push w EMM Nie dotyczy
EMM korzysta z powiadomień push, aby otrzymywać w czasie rzeczywistym powiadomienia o zdarzeniach z Google Play
3.15. Wymagania dotyczące korzystania z interfejsu API Nie dotyczy
Dostawcy usług EMM wdrażają interfejsy API Google na dużą skalę, co pozwala uniknąć wzorców ruchu, które mogłyby negatywnie wpływać na możliwość zarządzania aplikacjami w środowiskach produkcyjnych przez firmy.
3.16. Zaawansowane funkcje zarządzania konfiguracją zarządzaną Android 5.0 lub nowszy
EMM obsługuje konfiguracje zarządzane z maksymalnie 4 poziomami zagnieżdżonych ustawień i może pobierać i wyświetlać wszelkie opinie wysłane z aplikacji z Google Play.
3.17. Zarządzanie aplikacjami internetowymi Nie dotyczy
Administratorzy IT mogą tworzyć i rozpowszechniać aplikacje internetowe w konsoli EMM.
3.18 Zarządzanie cyklem życia konta Google Play Android 5.0 lub nowszy
Dostawca usług EMM może tworzyć, aktualizować i usuwać konta w zarządzanym Sklepie Google Play w imieniu administratorów IT.
3.19. Zarządzanie ścieżkami aplikacji Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą skonfigurować zestaw ścieżek programistycznych dla poszczególnych aplikacji.
3.20 Zaawansowane zarządzanie aktualizacjami aplikacji Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zezwolić na natychmiastowe aktualizowanie aplikacji lub odroczyć ich aktualizację o 90 dni.

4. Zarządzanie urządzeniami

4.1. Zarządzanie zasadami dotyczącymi uprawnień środowiska wykonawczego Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą dyskretnie ustawić domyślną odpowiedź na prośby o przyznanie uprawnień w czasie działania wysyłane przez aplikacje służbowe.
4.2. Zarządzanie stanem przyznania uprawnień środowiska wykonawczego Android 6.0 lub nowszy
Po ustawieniu domyślnej zasady dotyczącej uprawnień czasu działania administratorzy IT mogą dyskretnie ustawiać odpowiedzi dla określonych uprawnień z dowolnej aplikacji służbowej utworzonej na interfejsie API 23 lub nowszym.
4.3. Zarządzanie konfiguracją Wi-Fi Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą dyskretnie udostępniać konfiguracje Wi-Fi firm na zarządzanych urządzeniach.
4.4 Zarządzanie zabezpieczeniami Wi-Fi Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą udostępniać firmowe konfiguracje Wi-Fi na urządzeniach zarządzanych.
4.6. Zarządzanie kontem Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą sprawić, że nieupoważnione konta firmowe nie będą mogły korzystać z danych firmowych w usługach takich jak miejsce na dane, aplikacje zwiększające produktywność czy poczta e-mail.
4.7. Zarządzanie kontem Workspace Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą sprawić, że nieautoryzowane konta Workspace nie będą miały dostępu do firmowych danych.
4.8 Zarządzanie certyfikatami Android 5.0 lub nowszy
Umożliwia administratorom IT wdrażanie certyfikatów tożsamości i urzędów certyfikacji na urządzeniach w celu zapewnienia dostępu do zasobów firmowych.
4.9. Zaawansowane funkcje zarządzania certyfikatami Android 7.0 lub nowszy
Umożliwia administratorom IT dyskretne wybieranie certyfikatów, których powinny używać określone aplikacje zarządzane.
4.10. Zarządzanie delegowanymi certyfikatami Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą rozpowszechniać na urządzeniach zewnętrzną aplikację do zarządzania certyfikatami i przyznać jej uprawnienia do instalowania certyfikatów w zarządzanym magazynie kluczy.
4.11. Zaawansowane funkcje zarządzania siecią VPN Android 7.0 lub nowszy
Umożliwia administratorom IT określanie stałego VPN, aby zapewnić, że dane z określonych zarządzanych aplikacji są przekazywane przez skonfigurowaną sieć VPN.
4.12. Zarządzanie edytorami IME Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zarządzać metodami wprowadzania na urządzeniach dozwolonych.
4.14. Zarządzanie usługami ułatwień dostępu Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zarządzać tym, które usługi ułatwień dostępu są dozwolone na urządzeniach.
4.15. Zarządzanie udostępnianiem lokalizacji Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą uniemożliwić udostępnianie danych o lokalizacji aplikacjom w profilu służbowym.
4.17. Zarządzanie ochroną przed przywróceniem do ustawień fabrycznych Androida 5.1 lub nowszego,
Umożliwia administratorom IT ochronę urządzeń należących do firmy przed kradzieżą przez uniemożliwienie nieupoważnionym osobom przywrócenia urządzeń do ustawień fabrycznych.
4.19. Zarządzanie zrzutami ekranu Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą blokować użytkownikom możliwość robienia zrzutów ekranu podczas korzystania z aplikacji zarządzanych.
4.21. Zbieranie statystyk sieci Android 6.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą wysyłać zapytania o statystyki użytkowania sieci z profilu służbowego na urządzeniu.
4.28. Zarządzanie zakresem delegowanym Android 8.0+
Administratorzy IT mogą przekazywać dodatkowe uprawnienia poszczególnym pakietom.
4.29. Obsługa identyfikatora w przypadku rejestracji Android 12.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą skonfigurować identyfikator powiązany z rejestracją, który będzie się utrzymywać po przywróceniu ustawień fabrycznych w profilu służbowym.

5. Obsługa urządzenia

5.1. Dostosowywanie obsługi administracyjnej zarządzanego konta Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zmodyfikować domyślny proces konfiguracji, aby uwzględnić funkcje specyficzne dla firm.
5.2. Dostosowywanie dla firm Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą dostosować niektóre aspekty profilu służbowego za pomocą firmowych elementów marki, np. ustawiając kolor firmowego logo na firmowe logo lub ustawiając kolor tła zadania służbowego.
5.6. Zarządzanie kontaktami na różnych profilach Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą określać, które dane kontaktowe mogą zostać opuścić profil służbowy.
5.7. Zarządzanie danymi w różnych profilach Android 6.0 lub nowszy
Zapewnia administratorom IT kontrolę nad danymi, które mogą zostać pozostawione w profilu służbowym (oprócz domyślnych funkcji zabezpieczeń profilu służbowego).
5.10 Nieustanne zarządzanie preferowanymi działaniami Android 5.0 lub nowszy
Umożliwia administratorom IT ustawianie aplikacji jako domyślnego modułu obsługi intencji dla intencji pasujących do określonego filtra intencji.
5.11. Zarządzanie funkcjami zabezpieczającymi Android 7.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zarządzać dostępnymi funkcjami przed odblokowaniem klucza urządzenia (ekranu blokady) i zabezpieczeniami związanymi z pracą (na ekranie blokady).
5.12. Zaawansowane zarządzanie funkcjami blokady klawiatury Android 5.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą zarządzać zaawansowanymi funkcjami blokady klawiszy (ekranu blokady).
5.17. Zarządzanie przejrzystością zasad profilu służbowego Android 9.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą dostosować komunikat wyświetlany podczas usuwania profilu służbowego z urządzenia.
5.18. Zespół pomocy połączonej aplikacji Android 9.0 lub nowszy
Administratorzy IT mogą skonfigurować listę pakietów, które mogą komunikować się w granicach profilu służbowego.

6. Wycofanie aplikacji do zarządzania urządzeniem

6. Wycofanie aplikacji do zarządzania urządzeniem Android 5.0 lub nowszy
Do końca 2022 roku dostawcy usług EMM muszą opublikować plan z zakończeniem obsługi klienta [administratora urządzenia](https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation) na urządzeniach GMS do końca I kwartału 2023 roku.