دسترسی به Approval API Client Library برای دات نت

Access Approval API : یک API برای کنترل دسترسی پرسنل Google به داده ها.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Access Approval API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AccessApproval.v1 .