دسترسی به Context Manager API Client Library برای دات نت

Access Context Manager API : یک API برای تنظیم کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی برای درخواست‌های سرویس‌های GCP.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Access Context Manager API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AccessContextManager.v1 .