Ad Exchange Buyer API II Client Library برای دات نت

Ad Exchange Buyer API II : به جدیدترین ویژگی‌ها برای مدیریت حساب‌های مجاز خریداران، پیکربندی‌های مناقصه بی‌درنگ و معیارهای حراج، و معاملات برنامه‌ای Marketplace دسترسی دارد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Ad Exchange Buyer API II با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AdExchangeBuyerII.v2beta1 .