کتابخانه مشتری API گزارش تجربه آگهی برای دات نت

Ad Experience Report API : داده‌های گزارش تجربه آگهی را مشاهده می‌کند و فهرستی از سایت‌هایی را دریافت می‌کند که تعداد قابل توجهی تبلیغات مزاحم دارند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Ad Experience Report API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AdExperienceReport.v1 .