AdMob API Client Library برای دات نت

AdMob API : AdMob API به ناشران این امکان را می دهد که به صورت برنامه نویسی اطلاعات مربوط به حساب AdMob خود را دریافت کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با AdMob API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AdMob.v1 .