AdSense Host API Client Library برای دات نت

AdSense Host API : AdSense Host API به میزبان‌های AdSense امکان دسترسی به تولید گزارش، تولید کد آگهی و قابلیت‌های مدیریت ناشر را می‌دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با AdSense Host API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AdSenseHost.v4_1 .