Google Analytics API Client Library برای دات نت

Google Analytics API : API Analytics دسترسی به پیکربندی Analytics و داده های گزارش را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Analytics API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Analytics.v3 .