Artifact Registry API Client Library برای دات نت

Artifact Registry API : مصنوعات ساختنی را در یک سرویس مقیاس‌پذیر و یکپارچه ساخته شده بر روی زیرساخت Google ذخیره و مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Artifact Registry API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ArtifactRegistry.v1 .