Books API Client Library برای دات نت

Books API : Google Books API به مشتریان امکان دسترسی به مخزن Google Books را می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Books API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Books.v1 .