.NET için Google Calendar API İstemci Kitaplığı

Google Calendar API: Google Calendar API, takvimlerinizi ve etkinliklerinizi yönetmenize olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Calendar API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanları inceleyin:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Calendar.v3.