Google Chat API Client Library برای دات نت

Google Chat API : برنامه‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات را واکشی کنند و اقداماتی را در Google Chat انجام دهند. احراز هویت با استفاده از حساب سرویس یک پیش نیاز برای استفاده از Google Chat REST API است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع با Google Chat API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.HangoutsChat.v1 .